Döda på 1600-talet

Här är mina förfäder listade med utgångspunkt för sina dödsdatum. Klicka på ett årtal för att se vilka personer som dog det århundradet. Klicka på namnet för mer info!

| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |

Dödsdatum Namn Dödsplats Ålder
1610 Sveno Andrea
1611 Benedictus Nicolai Cornukindius Odensvi (H) 56
1612 Laurentius Matthiæ 72
1613-08-04 Lauritz Nielsen Helsingburgicus Visby (I) 63
1620-03-03 Povel Nielsen Garde (I) 84
1622-11-08 Gertrud Börjesdotter Vadstena (E) 59
1630-08-16 Anna Povelsdotter Garde (I)
1630-09-03 Magdalena Nilsdotter Visby (I)
1635 åu Knut Nilsson Ukna (H) 90
1636-09 Brita Eskilsdotter Hjorted (H)
1637-10-23 Theus Larsson Vadstena (E) 78
164(5) Brönjel Gislesson Ramkvilla (F)
1650 åu Nils Knutsson Ukna (H)
1652 åu Nils Andersson Västra Ed (H)
1652-09-26 Margareta Larsdotter Odensvi (H) 78
1653-12-24 Nicolaus Benedicti Retzius Tryserum (E) 59
1654 Thoreus Caroli Gärdserum (E) 74
1654 Elsa Svensdotter Älvestad (E) 64
1655-06-17 Sven Matsson Odensvi (H)
1657-09-22 Udde Grijs Pommern
1657-12-20 Margareta Olofsdotter Bäl (I)
1658-02-20 Maren Didrichsdotter Alskog (I)
1659-02-27 Paul de la Grange Odensvi (H)
1660 Mårten Bengtsson Västra Ed (H)
1661-01-08 Nils Gardeus Garde (I) 77
1663 Lars Bander Eksta (I)
1663-02-10 Jöns Nilsson Hjorted (H)
1664 Olof Svensson Odensvi (H)
1665 Mattias Köhler Visby (I)
1667-03 Bengt Andersson Lofta (H)
1667-11 Anna Germundsdotter Hjorted (H)
1668 Holger Godtman Dalhem (I)
1668-01-27 Hans Köhler Visby (I) 51
1669 Bengt Arvidsson Lofta (H)
167(2) Margareta Håkansdotter Ramkvilla (F)
1670-11-23 Jens Gahne Pors Bäl (I)
1671-04-30 Magnus Thesei Ignæus Östra Ryd (E) 73
1673 Margareta Persdotter Östra Ryd (E)
1674 Maria Tetzlas Hallingeberg (H) 62
1675 Ingeborg Nilsdotter Västra Ed (H)
1675-01-07 Mårten Lundberg Halla (I)
1677-01-17 Andreas Thoreri Gelsenius Gärdserum (E) 66
168(8) Nils NN Odensvi (H)
1680 Samuel Hanstén Othem (I)
1680-05-12 Nils Brönsinus Lauritzen Hejde (I) 84
1680-06-26 Theodorus Matthiæ Halmstadius Alskog (I)
1681-04-10 Lars Hansson Västra Ed (H)
1683-06-17 Tyres Larsson Västra Ed (H)
1683-10 Måns Nilsson Hjorted (H) 72
1685 Gisle Brönjelsson Ramkvilla (F)
1686-03 Ingrid Hansdotter Lofta (H) 74
1687-08-14 Lars Åkerman Grötlingbo (I) 35
1688-02-24 Kerstin Svensdotter Tryserum (E) 88
1688-05 Gunill Eriksdotter Odensvi (H)
1689-11 Hercules Davidsson Rute (I)
1689-12-26 Anna Tyresdotter Västra Ed (H) 44
1691-02 Johanna Herculesdotter Visby (I) 37
1691-04-25 Rasmus Eskilsson Fårö (I)
1691-10-15 Jöns Jonsson Ramkvilla (F) 96
1692-01 Brita Mårtensdotter Västra Ed (H) 57
1692-04 Brita Broddesdotter Odensvi (H)
1692-09-10 Per Nilsson Odensvi (H) 84
1692-09-11 Butvi Mickelsdotter Fårö (I)
1692-10-31 Olaus Nicolai Heideus Dalhem (I)
1692-11-29 Ingeborg Persdotter Ukna (H) 69
1693-05-17 Anders Nilsson Ukna (H) 70
1695-01-11 Per Matsson Lofta (H) 90
1695-03-18 Gisle Andersson Odensvi (H)
1697 åu Catharina Bander Alskog (I)
1698-06-05 Märta Nilsdotter Västra Ed (H) 71
1699 Valborg Jönsdotter Hjorted (H)
1699-04 Rasmus Jönsson Västra Ed (H) 73
1699-12 Sven Olofsson Odensvi (H) 64