Gårdsnamn/platser

Klicka på bokstaven till den ort du söker. Personerna som står under varje gårdsnamn/by/ort var antingen födda, bosatta eller döda på denna plats.

B C D F G H K L N O R S T U V Y Ö

Bolmsö (G) Ugglebo
Eriksson Mårten  1645-1731 
Mårtensson Erik  -