Gårdsnamn/platser

Klicka på bokstaven till den ort du söker. Personerna som står under varje gårdsnamn/by/ort var antingen födda, bosatta eller döda på denna plats.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö

Bolmsö (G) Ugglebo
Eriksson Mårten  1645-1731 
Mårtensson Erik  -