Gårdsnamn/platser

Klicka på bokstaven till den ort du söker. Personerna som står under varje gårdsnamn/by/ort var antingen födda, bosatta eller döda på denna plats.

B C D F G H K L N O R S T U V Y Ö

Sjösås (G) Karryds Ryttartorp
Stolt Ingrid  1806-1884 
Sjösås (G) Kvarngården
Nilsson Håkan  1745-1796 
Sjösås (G) Sandreda skattegård
Carlsdotter Ingrid  1736-1794 
Olofsson Carl  1695-1770 
Petersdotter Gertrud  1763-1828 
Svensdotter Catharina  1781-1876 
Thorsdotter Ingrid  1697-1769 
Sjösås (G) Yxnanäs
Andersson Nils  1700-1773 
Johansdotter Brita  1721-1761