Gårdsnamn/platser

Klicka på bokstaven till den ort du söker. Personerna som står under varje gårdsnamn/by/ort var antingen födda, bosatta eller döda på denna plats.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö

Yxnerum (E)
Fröman Petter  1669-1730 
Fröman Udde Johannes  1718-1783