Gårdsnamn/platser

Klicka på bokstaven till den ort du söker. Personerna som står under varje gårdsnamn/by/ort var antingen födda, bosatta eller döda på denna plats.

B C D F G H K L N O R S T U V Y Ö

Yxnerum (E)
Fröman Petter  1669-1730 
Fröman Udde Johannes  1718-1783