Verkegårds på Fårö, Gotland (I)

I boken Svenska Gods och Gårdar 1940 kan man läsa följande om Verkegårds:
Areal: Totalt 100,8 har, därav 15 åker, resten skogs- o. avrösningsmark.
Taxv: 10.700 kr.
Djur: 2 hästar, 1 unghäst, 3 kor, 3 svin, 40 får, 50 höns.

Manbyggnad uppförd omkring 1825, tillb. 1907. Ladugård och loge uppf. 1900-01.
Gården till släkten 1879 genom köp av Lars Hamberg, vilken skänkte den till sin dotter Albertina, gift med Edvard Karlström.
Denne brukade egendomen till 1928, då den övertogs av nuvarande ägare genom gifte.

Ägare: Karl Hjalmar Ringbom f 1888, son till Karl P. Ringbom o.h.h Charlotta f. Engström (obs! fel efternamn. Hon hette Enström)
I boken Gotlands bebyggelse 1955 kan man läsa följande:
Areal: 125 ha, varav 13 ha åker, grus- och mulljord, och 112 ha tallskog.
Taxv: 17.600 kr.
Djur: 2 hästar, 2 kor, 40 får, 5 svin, 50 höns.

Gården i släktens ägo sedan 1867.
Mangårdsbyggnad från 1829 av sten under tegeltak, 5 rum, 2 förstugor, kök, källare, elljus, elkraft, avl. Ladugård från 1902.

Ägare: Hemmansägare Karl Hjalmar Ringbom f 1889, son till Karl Petter Ringbom och Charlotta Enström.
Gift med Emelia Karlström f 1897, dotter till Edvard Karlström och Maria Hamberg.
Följande av mina förfäder har bott på Verkegårds på Fårö:
Albertina Maria Hamberg (1854-1932) o.h.m Nils Edvard Kalström (1850-1940)