Maria Jonsdotter

Yrke: Båtsmanshustru på Hosums ägor, Gryt (E)
Far:
Mor:
Gemål: Jon Östensson Wittlock
Johan Matsson Hvitlock
Barn: Sven Jonsson (1751-1818)

Datum:

Plats:

Notering:

Födelse:

   

Dop:

Lysning:

Vigsel:

1744-01-25 Gryt (E) Båtsman Jon Östensson Witlock m. Maria Jonsdotter .. Vigdes d. 25 januari.

Död:

Begravning:

Livshistoria:  ff mm mf m (157)
Har ännu inte hittat Maria Jonsdotters födelsenotis.

1744 gifte hon sig i alla fall med Båtsmannen Jon Östensson Wittlock.

Maria och Jon Östensson Wittlock fick följande barn:
1) Östen Jonsson Wittlock 1745-
2) Jon Jonsson 1748-
3) Sven Jonsson 1751-1818

1751 den 9 april och endast 20 dagar efter att den sista sonen föddes, gick hennes man Jon till kommendering i Karlskrona. Han skulle inte komma hem något mer…
1751 (sept) drunknade Jon i Karlskrona tillsammans med en kamrat, Anders Breskägg. Han lämnade Maria ensammen med 3 små barn.

-------------------------------------------

1755 den 31 mars gifte hon sig för 2:a gången. Nu med Johan Matsson Hvitlock som också var ordinarie båtsman. Följande står i vigselnotisen:
Ord Båtsm. Johan Matsson Hvitlock, Enk. Maria Jönsdr vid Hosum Hennes 3 omyndiga söner Östen, Jon och Sven hafva tilhopa 150 el_r hwarthera 50 dr kmt hvilka peningar el_r fädernes arf förmyndaren nämdeman Anders Andersson i Hosum haf_er emottagit och ... räkning ... efter skrift af d. 24 Novembr år 1752 undertecknad af Anders ..sson, Abr Pehr Ödgersson, måns Thoresson alla i Hosum så ock Peter Larsson Klockare

Maria och Johan Matsson Hvitlock fick följande barn:
4) Mattias Johansson 1756-

Maria var bosatt på följande platser:

Gryt (E)
Källor:
Vigsel 1: Gryt 1697-1756 C:2 sidan: 309
1744-01-25
 
Vigsel 2: Gryt 1697-1756 C:2 sidan: 324
1755-03-31
 
Husförhör: Gryt 1725-1777 AI:1 sidan: 256
Med make nr 2
Vigsel 1: Gryt 1697-1756 CI:2 sidan: 309
Husförhör: Gryt 1725-1777 AI:1 sidan: 256
Vigsel 2: Gryt 1697-1756 C:2 sidan: 324
-----------------------------------------------
Barn 1 födelse: Gryt 1688-1756 C:2 sidan: 183
Barn 2 födelse: Gryt 1688-1756 C:2 sidan: 202
Barn 3 födelse: Gryt 1688-1756 C:2 sidan: 218
Barn 4 födelse: Gryt 1688-1756 C:2 sidan: 331