Per Börjesson

Yrke: Skattebonde i Löckerum, Gamleby (H)
Far:
Mor:
Gemål: Kerstin
Barn: Börje Persson (ca 166(8)-senast 1744)

Datum:

Plats:

Notering:

Födelse:

   

Dop:

Lysning:

Vigsel:

164(7/8)

Död:

Begravning:

Livshistoria:  fm mm ff ff ff f (2944)
Skattebonde på ½ mantal i Löckerum, Gamleby sn, åtminstone 1653–80.
Kyrkvärd från 1657 och några år framöver.
Sannolikt är han identisk med den son som bor ogift i faderns hushåll 1647 (mtl) och året därpå med hustru (mtl). Per var en av de församlingsbor som verkade för att Sveno Theodori Gelsenius skulle tillsättas som kyrkoherde i Gamleby. Tillsammans med Lasse i Sniperum uppsökte han Gelsenius dagen före S:t Andreas dag 1653 i Linköping för att berätta att greve Ludwig W Lewenhaupt på Casimirsborg lovat att han skulle lägga ett gott ord för Gelsenius hos biskopen.
Per bidrog med 1 daler till inköpet av församlingens brudkrona 1656, med ½ skeppa råg till en dopfunt 1660, med 2 daler till en mässhake 1661.
År 1667 avslöjar vidare kyrkoräkenskaperna att han fick 8 daler ”på snickarens wägnar” till något arbete för kyrkan.
Gift 164(7) (mtl).
Barn:
–en son, född senast 166(4), bodde hemma 1680 (mtl).
–Börje Persson, född 166(8)

Per var bosatt på följande platser:

Gamleby (H) Löckerum
Källor:
Magnus Bäckmarks hemsida