Lars Bander

Yrke: Präst i Eksta och Sproge på Gotland (I)
Far:
Mor:
Gemål: Margaretha
Barn: Catharina Larsdotter Bander (-1697)

Datum:

Plats:

Notering:

Födelse:

   

Dop:

Lysning:

Vigsel:

Död:

1663 Eksta (I) Död i prästgården i Eksta

Begravning:

Livshistoria:  mf ff mm fm fm f (3178)
Kyrkoherde i Eksta 1659

Lars var bosatt på följande platser:

Gotland (I) Eksta
Samtida händelser
1628 Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa.
1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1643-1645 Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1650 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent ägde jorden de brukade.
1650 Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kom straffades hårt.
1655-1660 Karl X Gustav polska krig - krig mot Polen. Fred i Olivia 1660.
1656-1661 Karl X Gustav ryska/livländska krig - krig mot Ryssland. Fred i Kardis 1661.
1657-1658 Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred i Roskilde.
1658-1660 Karl X Gustav andra danska krig - krig mot Danmark. Fred i Köpenhamn 1660.
1660 Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
Källor: