Hercules Davidsson

Yrke: Kyrkoherde i Hejnum, Bäl, Rute, Fleringe och Bunge på Gotland (I)
Far:
Mor:
Gemål: Dorothea Jörgensdotter
Barn: Johanna Herculesdotter (1654-1691)

Datum:

Plats:

Notering:

Födelse:

  Visby (I)  

Dop:

Lysning:

Vigsel:

Död:

1689-11 Rute (I) Död i prästgården i Rute

Begravning:

Livshistoria:  mf ff mm fm mm f (3182)
Född i Visby, var pastor i Hejnum i 28 år, 1631-59. Han blev utnämnd till pastor i Rute den 30 Aug. 1659.

År 1660 den 24 juli lade allmogen i Rute, Fleringe och Bunge fram en skrift i Consistorium, i vilket Hercules Davidsson pålägges att frigöra sig för ett grovt förtal om honom angående en märr, till vilken han ska vara sakfälldt i vidrigt fall, om han inte gjorde det skulle de begära en annan oberyktad präst.

”Skall ock Hercules vara utan laglig kallelse församlingarne påträngd.” För märren var herr Hercules redan i danska tiden frikänd. Kallelsen till Rute var laglig. Saken var dock den att domaren eller länsmannen i Rute, Anders Hansson ville conservera företrädarens änka och hade därfor kallat herr Erik Wickman, som ännu inte varit präst i ett år och han var finne.

År i663 tvistade pastor Hercules med herr Johan Berndtsson på Fårö orn Fäningar holm. Han begärde samma år landhjälp till sin son Willatz´s studiers fortsättande, vilket beviljades.

Hercules dog i november 1689, efter att ha tjänstgjort sorn pastor i sammanlagt 48 är.

Hercules och Dorothea Jörgensdotter fick följande barn:
1) Vilhadus Herculesson 1634-1692
2) Jöran Herculesson
3) Maren Herculesdotter
4) Vendela Herculesdotter
5) Engel Herculesdotter 1642-1702
6) Anna Herculesdotter 1650-
7) Gedala Herculesdotter ca 1650-
8) Johanna Herculesdotter 1654-1691
9) Carin Herculesdotter 1684-

Hercules var bosatt på följande platser:

Gotland (I) Visby
Gotland (I) Rute, prästgården
Samtida händelser
1613 Kalmarkriget avslutas. Sverige tvingas betala lösen för Älvsborgs fästning.
1618-1648 Trettioåriga kriget svenskt deltagande åren 1630-1648.
1628 Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa.
1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1643-1645 Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1650 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent ägde jorden de brukade.
1650 Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kom straffades hårt.
1655-1660 Karl X Gustav polska krig - krig mot Polen. Fred i Olivia 1660.
1656-1661 Karl X Gustav ryska/livländska krig - krig mot Ryssland. Fred i Kardis 1661.
1658-1660 Karl X Gustav andra danska krig - krig mot Danmark. Fred i Köpenhamn 1660.
1660 Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1676 Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1687 Sir Isaac Newton upprättar gravitationslagen.
Källor:
www.bygdeband.se