Lars Olofsson
(1736-)
Bonde vid Kauparve i Rute socken, Gotland (I)
Hemmansägare och Gästgivare vid Grodda i Fleringe, Gotland (I)

Far: Olof Larsson (-1756)
Mor:
Födelse: 1736 Rute (I) Kauparve
Dop: 

Gemål: Cecilia Olofsdotter
Lysning:  
Vigsel:  
Barn: Anna Larsdotter (1785-)

Död:  
Begravd:  
Livshistoria:  mf mm fm f (218)
År 1780 [1786] kom den förste spelmannen till Grodda. Han hette Lars Olofsson och var född 1736 vid Kauparve i Rute, en stor gård där han sedermera blev bonde.
Vid Kauparve hade han kommit i konflikt med sin moder, som med födorådskontrakt satt på undantag på gården. Till följd av detta hade han blivit ovän med sin granne den inflytelserika nämndemannen Lars Larsson.

För att komma bort från allt detta trassel bytte Lars Olofsson sin gård Kauparve i Rute mot Grodda i Fleringe som då ägdes av Mathias Köhler.
Lars Olofsson skötte därefter, tillsammans med sin hustru Cecilia Olofsdotter, jordbruket och gästgiveriet vid Grodda.
Av gästgiveriet hade dock Köhler förbehållit sig förmånen att få fortsätta med brännvinsförsäljning i Fleringe medan den nye ägaren fick svara för skjutsningarna m.m. Förutom bonde och gästgivare var Lars Olofsson en god spelman.

År 1800 överlämnade Lars Olofsson gården till sin son Olof Larsson, Grodd-Ole kallad.

Lars Olofssons barn:
Olof Larsson "Grodd-Ole"
Lars Larsson 1774-
Anna Larsdotter 1785-

Lars var bosatt på följande platser:
Gotland (I) Fleringe, Grodda
Samtida händelser
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1753 Sverige går från den julianska kalendern till den gregorianska. Från 17 februari till 1 mars.
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike, lever till 1791. (35 år)
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1770 Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1772 Gustav III genomför en improviserad statskupp i augusti.
1778 Kvinnor får lov att vara anonyma i födelseboken vid födsel av oäkta barn.
1779 Sverige förbjuder den häxjakt som pågått sedan 1400-talet.
Källor:
"Groddagården" av Erik W Ohlsson
Boken: Fårö den egensinninga ön.