NN Danielsdotter

Yrke: Torparhustru i Rossviken*, Locknevi (H)
Far: Daniel (-1692)
Mor: Karin (-1699)
Gemål: Per Börjesson (165(9) -1737)
Barn: Daniel Persson Bergman (1695-1742)

Datum:

Plats:

Notering:

Födelse:

166(0)   

Dop:

Lysning:

Vigsel:

Gift senast 1695 (sons födelse)

Död:

1739-04-29 Hallingeberg (H) 29 Aprilis Daniel Bergmans moder i Äskebäcken ~ 78

Begravning:

Livshistoria:  fm mm fm fm fm (1493)
* Rossviken finns inte kvar idag. I 1725 års mtl. skrivs det Råßwijka.
Död hos sonen Daniel i Äskebäcken, Hallingeberg

NN var bosatt på följande platser:

Locknevi (H) Rossviken
Hallingeberg (H) Äskebäcken
Samtida händelser
1680 Straffen för slagsmål och oljud under kyrkobesök skärps, i vissa fall till dödsstraff.
1682 Indelningsverket införs. dvs. varje rote (2-4 gårdar) får sörja för ett soldattorp.
1684 Hårdare straff införs för att upprätthålla katekesförhören & kyrkobesöken.
1695 En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd.
1697 Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1700-1721 Stora nordiska kriget Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige.
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar.
1710 kom pesten till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1725 Missväxt i stora delar av landet med svält som följd.
1726 Konventikelplakatet införs som förbjuder bönemöten i hemmen.
1734 Ny lag avskaffar stympning som bestraffning.
Källor:
Dödbok: Hallingeberg 1737-1747 CI:3 sidan: 159
† 1739-04-29
Dödbok: Hallingeberg 1737-1747 CI:3 sidan: 159