tillbaka
Äskebäcken i Hallingeberg socken, Kalmar län (H) Småland

Kartan är hämtad från Lantmäteriet