tillbaka
Gärdserum, Östergötlands län (E)

Kartan är hämtad från Lantmäteriet