Broskogs gård på Fårö, Gotland (I)

I boken Svenska Gods och Gårdar 1940 kan man läsa följande om Broskogs:
Areal: Totalt 50 har, därav 10 åker, 40 skog o. övrig mark.
Taxv: 7.500 kr.
Djur: 2 hästar, 3 kor, 2 ungdjur, 5 svin, 15 får, 50 höns.

Manbyggnad uppförd 1907. Ekonomibyggnad uppförd 1910, magasin 1912, kvarn och såg 1908.
Nuvarande ägare köpte gården 1902 av sin morfar Micael Öström.

Ägare: Oskar Karlström f. 1875. Son till Petter Karlström o.h.h. Karolina Öström. Gift 30/6 1907 med Maria. Barn: Emelie, Anton, Adolf, Axel, Hilda.
I boken Gotlands bebyggelse 1955 kan man läsa följande:
Areal: 50 ha, varav 8 ha åker, sand- och grusjord samt stenbunden jord, och 3,5 ha tallskog.
Taxv: 11.800 kr.
Djur: 2 hästar, 3 kor, 15 får, 2 svin, 30 höns.

Mangårdsbyggnad: 2 vån, från 1907 av sten under spåntak, 5 rum, 2 förstugor, veranda, kök, källare, elljus, elkraft, bastubad. Ladugård från 1910 av sten under plåttak.
Gården i släktens ägo sedan 1865.

Ägare: Hemmansägare Axel Nils Johan Karlström f 1913, son till Oskar och Maria Karlström, gift med Selma Vartioinen f 1917.
Följande av mina förfäder har bott på Broskogs gård på Fårö:
Mikael Nilsson Öström (1803-1876) o.h.h Anna Kajsa Olofsdotter (1805-1879)
Karolina Öström (1845-1936) o.h.m Johan P. Kalström (1843-1924)
Oskar Kalström (1875-1957) o.h.h Maria Kalström (1882-1970)