Dämba (Demmor) gård på Fårö, Gotland (I)

I boken Svenska Gods och Gårdar 1940 kan man läsa följande om Dämba:
Areal: 161 har, därav 16 åker, 30 skog, resten hällmark.
Taxv: 14.400 kr.
Djur: 2 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 1 ungdjur, 4 svin, 50 får, 50 höns.

Manbyggnad uppförd omkring 1860. Ekonomibyggnad uppförd samtidigt.
Gården till släkten 1907 genom köp av nuvarande ägares fader, som brukade den till 1928, då den övergick till nuv. ägare.

Ägare: Hugo Johan Emil Ringbom f. 1900. Son till Karl Ringbom o. h. h. Charlotta f. Enström. Gift 1929 med Emilie f. Karlström.
I gårdens skötsel deltager ägarens moder.

I boken Gotlands bebyggelse 1955 kan man läsa följande:
Areal: 171 ha, varav 16 ha åker, grusjord och lermylla och 20 ha tallskog.
Taxv: 23.000 kr.
Djur: 2 hästar, 4 kor, 1 tjur, 50 får, 3 svin och 60 höns.

Mangårdsbyggnad: 2 vån, från 1860, renoverad och ombyggd 1952, av sten under tegeltak, 6 rum, hall, 2 förstugor, kök, elljus, elkraft, v, avl, bad, cv.
Flygelbyggnad av sten under tegeltak. Ladugård från 1948 av sten och trä under spåntak. Traktordrift.

Ägare: Hemmansägare Johan Emil Hugo Ringbom f. 11/2 1900, son till Karl Ringbom och Charlotta f Enström.
Gift med Emelie Kalström, dotter till Oskar Kalström och Maria Lovisa f Kalström.
Följande av mina förfäder har bott på Dämba gård på Fårö:
Karl Petter Ringbom (1864-1928) och hans hustru Charlotta Enström (1863-1949)
Hugo Ringbom (1900-1986) son till föregående, och hans fru Emelie Kalström (1908-2003)