Kalbjärga gård på Fårö, Gotland (I)

I boken Svenska Gods och Gårdar 1940 kan man läsa följande om Kalbjärga:
Areal: Total 134 ha, därav 10 åker, resten skogs- o. hällmark.
Taxv: 6.300 kr.
Djur: 2 hästar, 3 kor, svin till husbehov, 50 får, 25 höns.

Manbyggnad uppförd 1837. Ekonomibyggnad uppförd 1840, lada 1859.
Gårdens förste kände ägare i släkten är nuvarande ägares farfader, Nils Johansson, vilken efterträddes av sin svärson Kristoffer Larsson. Denne brukade egendomen till 1876, då den övertogs av den nuvarande ägarens fader, efter vilken nuvarande ägaren tillträdde 1923.

Ägare: Konrad Petter Karlström, f. 1891. Son till Petter Karlström o.h.h. Karolina Öström. Gift 1924 med Märtha Hildor Nilsson. 10 barn.
I boken Gotlands bebyggelse 1955 kan man läsa följande:
Areal: 285 ha, varav 9 ha åker, sand- grus- och mulljord samt stenbundern jord, och 40 ha tallskog och hedmark.
Taxv: 11.600 kr.
Djur: 1 häst, 2 kor, 1 ungdjur, 50 får, 3 svin och 35 höns.

Gården i släktens ägo sedan 1700-talet.
Mangårdsbyggnad från 1853 av sten under tegeltak, 3 rum, 2 förstugor, kök, källare, elljus. Ladugård från 1850 av sten under grästak. Traktordrift.
På ägorna finns gamla kämpargravar.

Ägare: Adolf Petter Konrad Karlström, f. 1891, son till Johan Petter Karlström och Karolina Öström. Gift med Märta Nilsson. 12 barn.
  Följande av mina förfäder har bott på Kalbjärga:
Hans Mikaelsson (1683-1763) och hans hustru Christina Rasmusdotter (1685-1767)
Mikael Hansson (1710-) och hans hustru Margareta Mikaelsdotter (1725-)
Catharina Mikaelsdotter (1758-) och hennes man Nils Jakobsson (1752-1808)
Margareta Nilsdotter (1771-1825) och hennes man Johannes Mikaelsson (1765-1834)
Nils Johansson Kalström (1810-1880) o.h.h Anna Stina Jakobsdotter (1809-1857)
Johan Petter Kalström (1843-1924) o.h.h Karolina Öström (1845-1936)
1955 bodde Adolf Petter Konrad Kalström (1891-1973) här, son till föregående par.