Detta är min mf fm Carolina Helena Andersson (1842-1898) och mf ff Johan Nikolaus Ringbom (1839-1925)

⇐  Tillbaka