Detta är min mmf Oskar Albert Kalström (1875-1957) och min mmm Marielovis Kalström (1882-1970) när de förlovade sig 1903

⇐  Tillbaka