Till vänster är min mm f Oskar Albert Kalström (1875-1957) och hans bröder.

⇐  Tillbaka