Efternamn - F

Klicka på begynnelsebokstaven till det efternamn du söker och därefter namnet för mer info! Endast bokstäver där namn förekommer finns med.

Efternamn

Förnamn

Födelseplats

Levde

Flychtig Olof 1722-1787
Folenberg Anders 1710-1769
Fröman Petter 1669-1730
Fröman Udde Johannes Yxnerum (E) 1718-1783