Jon Eriksson
(1713-1776)
Sockenman, Bodde i Hycklinge, Lofta (H)

Far: Erik Jonsson
Mor: Margareta Larsdotter
Födelse: 1713 åu  
Dop: 

Gemål: Margaretha Matsdotter
Lysning:  
Vigsel:  
Barn: Catharina Jonsdotter (1752-1842)

Död: 1776-07-16 Lofta (H) Sochenmannen Jon Ericsson i Hycklinge döde af lungsot d. 16 julii, begrafs den 21 ejusdem - 62
Begravd: 1776-07-21 Lofta (H)
Livshistoria:  fm fm mm mf (350)
Jon och Margaretha Matsdotter fick följande barn:
1) Catharina Jonsdotter 1752-1842
2) Gunild Jonsdotter ca 1755-
3) Carl Jonsson ca 1765-

Lofta sockenstämmoprotokoll (sidan 32) 1
22 Maj 1772

3o Begärte Jon Eriksson i Hycklinge at i M. V. Consistorio måtte återkallas hans underskrift under then Inlagan som Crono- Skatte allmogen i Församlingen inlemnat i thenna månads början, emedan han intet vill lägga sig i något trätomål; hvarom Herr Prosten låfvade bestyra.

Jon var bosatt på följande platser:
Lofta (H) Hycklinge
Samtida händelser
1718 uppfanns maskingeväret av James Puckle.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1753 Sverige går från den julianska kalendern till den gregorianska. Från 17 februari till 1 mars.
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1770 Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1772 Gustav III genomför en improviserad statskupp i augusti.
Källor:
Husförhör: Lofta 1768-1770 AI:1 sidan: 9
Hycklinge
 
Dödsbok: Lofta 1745-1802 CI:3 sidan: 455
Husförhör: Lofta 1768-1770 AI:1 sidan: 9
Dödsbok: Lofta 1745-1802 CI:3 sidan: 455
1 http://www.tjust.com/lofta/pdfdok/protLofta1757-1773.pdf