Hans Köhler
(1617-1668)
Hattmakare och Kyrkoföreståndare i Visby, Gotland (I)

Far: Matthias Hansson Köhler (-1665)
Mor: Christina Baltzarsdotter Schmidt
Födelse: 1617 Visby (I) 
Dop: 

Gemål: Elin Hansdotter
Lysning:  
Vigsel: 1647 Visby (I)
Barn: Mattias Hansson Köhler (1648-1714)

Död: 1668-01-27 Visby (I)
Begravd: 1668-02-03 Visby (I) Hans Matthsson Hattsmager bleff begrafn. den 3 februari
Livshistoria:  mf ff mm ff ff (1584)
Hans Mattson Köhler.

Han blev kyrkoföreståndare 1660

Hans och Elin Hansdotter fick följande barn:
1) Matthias Hansson Köhler 1648-1714
2) Christina Hansdotter Köhler 1656-1700
3) Okänd Hansdotter Köhler 1660-1664
4) Hans Hansson Köhler 1666-1733
5) Okänd Hansson Köhler 1668-1679

Hans Matsson Köhler ligger begraven vid Visby domkyrka på kyrkberget. På hans gravsten står följande:

HER UNDER LIGGER
BEGRAFUEN ERLIG WELACHT
OC FORSTANDIGE MAN HANS
MATTHISEN K(Ø)LLER BORGER OC
INWAANNER HER I STADEN SOM
DØDE ANNO 1668 DEN 27 IANU
ARI GUD GIFUE HANNEM EN GLÆ
DELIG OPSTANDELS(E) PAA DEN
YDERSTE DAG

Hans var bosatt på följande platser:
Gotland (I) Visby
Samtida händelser
1628 Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa.
1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1643-1645 Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1650 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent ägde jorden de brukade.
1650 Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kom straffades hårt.
1655-1660 Karl X Gustav polska krig - krig mot Polen. Fred i Olivia 1660.
1656-1661 Karl X Gustav ryska/livländska krig - krig mot Ryssland. Fred i Kardis 1661.
1657-1658 Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred i Roskilde.
1658-1660 Karl X Gustav andra danska krig - krig mot Danmark. Fred i Köpenhamn 1660.
1660 Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1666 Lunds universitet grundas.
Källor:
Dödsbok: Visby stadsförsamling CI:1 (1661-1692) Bild 1900 / sid 365
Visby domkyrkas gravstenar av J. W. Hamner sidan: 212
Dödbok: Visby stadsförsamling CI:1 (1661-1692) Bild 1900 / sid 365