Nicolaus Benedicti Retzius
(1594-1653)
Kyrkoherde i Tryserum och i Hannäs (E)

Far: Benedictus Nicolai Cornukindius (1555-1611)
Mor: Margareta Larsdotter (-1652)
Födelse: 1594-10-21 Odensvi (H) Född i prästgården Odensvi
Dop: 

Gemål: Kerstin Svensdotter (1599-1688)
Lysning:  
Vigsel: 1624-09-18 Tryserum (E)
Barn: Nils Trybom (1633-1708)

Död: 1653-12-24 Tryserum (E) Nicolaus Benedicti Retzius odensviensis ex unanimi voto tam nobilium, quam igno- bilium parochiarorum legitti- mè vocatus et confirmatus est ad pastoriam Tryserumensem Ao: 1628, Tempore Philippi Jacobi Jn Christo placide obijt Ao: 1653 24 Decembris

Översättning:Nicolaus Benedicti Retzius från Odensvi, genom enhällig röst, såväl av ädla som ringare sockenbor, lagligen kallad och konfirmerad till Tryserums pastorat år 1628 vid Philippi Jacobi tid. Stilla avsomnad i Kristo år 1653 [den] 24 december.
(59 år 2 mån)
Begravd:  Tryserum (E) Han ligger begraven i Tryserum kyrka.
Livshistoria:  ff mm fm mf ff f (2480)
Nicolaus Benedicti Retzius föddes tisdagen den 21 oktober 1594 i prästgården i Odensvi socken i Kalmar län, Småland av föräldrarna Margareta Larsdotter och hennes man kyrkoherden i Odensvi, Benedictus Nicolai Cornukindius (ca 39 år)

1624 när han var 29 år och 10 månader gammal gifte han sig med Kerstin Svensdotter som var nästan 25 år gammal.

Nicolaus och Kerstin Svensdotter fick följande barn:
1) Benedictus Nicolai Retzius 1625-
2) Margareta Retzia 1629-1708
3) Sven Retzman 1631-1688
4) Nils Retzius 1632-
5) Nils Trybom 1633-1708
6) Jahan Retzius 1635-1642
7) Benjamin Nicolai Retzius 1637-

Hennes barnbarn Jahan Bengtsson Retzius Rosenstolpe (1668-1758) skrev följande om sin farfar:

Om min farfader Nicolaus Retzius.
§ 1
Min farfader Nicolaus Benedicti Retzius blef född uthi Odenswij åhr 1590. Hade det tillnamnet Retzius tillika med sina Syskon uthaf en Siö uthi Odenswi sochn, som löper in mot Prästgården och heter Ressen; hwaraf de i förstone skrefwo Ressius med dubbelt ss, men sedemera förente de sigh om till att det förbyta uthi tz, så att de sedan skrefwo sigh Retzius.

§ 2
Han studerade först uthi Calmare Schola, der näst uthi Linkiöpingh, sidst fölgde han min sahl. Mohrfader Israel Wongarosander som ochså då förtiden war Scholaris, till Enkiöping, hwar ifrån dee tillika efter twenne åhrs förlopp nembl. åhr 1614 begofwo sig till Upsala Academia.

§ 3
Åhr 1617 d. 21 Februarii, reste han der ifrån försedd med dåwarande Rectoris Magnifici Martini Olai Stenii Testimonio och blef åhr 1620 hos Ammiralen Högwelborne H. Nils Gyllenstierna på Foglewik antagen till Håfpredikant, och der jämte förordnat till Pastor Ammiralitatis, hwilken welbem.te Ammiral han fölgde till Riga åhr 1622.

§ 4
Åhr 1628 förordnades han till Kyrkioherde uthi Tryserum och Hannäs församblingar; der han och uppå sitt 63 ålders åhr blef dödh, åhr 1653 d. 3 December, och ligger uthi Tryserums Kyrkia straxt widh wåckenhuset begrafwen.

§ 5
Mädan han war uthi åfwanförmälte Håff, begaf han sigh nembl. åhr 1624 uthi ächtenskap med en piga som tiänte uthi hans herres H. Nils Gyllenstiernas Swägerskas Högwelb.ne Jomfru Agnetha Sneckenborgs Håf på Fyllingerum, hwilken hete Kierstin Suensdotter. Deras Bröllop hölts på Fogelwik uthi Tryserum sochn, med sahl. Ammiralens Änkiefrus högwelb.ne fru Giörel Sneckenborgs bekostnadh.

Men innan som man något om deras barn tillsamman förmäler, will man först antechna det man om hennes förfäder och slächt har kunnat få wetta: Blifwer fördenskull uthi fölliande capitel der om förmelet.

I punkt 1 säger Jahan att hans farfar skulle vara född i 1590 vilket inte stämmer. Han skall enligt all info jag har hittat om honom vara född 1594.

I punkt 3 säger Jahan att Retzius dog 3 december vilket är fel. Han dog den 24 december. Så säger i alla fall dödsnotisen.

På julafton 1653 dog Nicolaus, 59 år gammal.

Nicolaus Benedicti var bosatt på följande platser:
Odensvi (H) Prästgård
Tryserum (E) Prästgård
Samtida händelser
1604 Karl IX blir kung.
1606 Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611 Danmark angriper Sverige.
1611 Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1613 Kalmarkriget avslutas. Sverige tvingas betala lösen för Älvsborgs fästning.
1618-1648 Trettioåriga kriget svenskt deltagande åren 1630-1648.
1628 Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa.
1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1643-1645 Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1650 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent ägde jorden de brukade.
1650 Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kom straffades hårt.
Källor:
Dödsbok: Tryserum 1634-1696 CI:1 sidan: 13
Dödsbok: Tryserum 1634-1696 CI:1 sidan: 13
http://www.edu.linkoping.se