Nils Ingesson
(1694-1777)
Sockenman, bodde i Broddebo, Gärdserum (E)

Far:
Mor:
Födelse: 1694 åu Gärdserum (E) Broddebo, Gärdserum
Årtalet uppskattad efter dödsboken.
Dop: Gärdserum (E)

Gemål: Helena Olofsdotter (ca 1689-1757)
Lysning:  
Vigsel: 1722-01-07 Ukna (H) d. 7 Januarii ~ Nils Ingesson i Bråddebo och Helena Olûfsdotter i Risbäcken.
Barn: Per Nilsson (1722-)

Död: 1777-04-07 Gärdserum (E) d. 7 april af ålderdom - dödde sockneman Nils Ingesson i Bråddebo, och begrofs d. 13 ejusd. 83 åhr gamal. En vänlig man.
Begravd:  Gärdserum (E)
Livshistoria:  ff fm fm ff (276)
Nils Ingesson föddes ca 1694 i Broddebo i Gärdserums socken i Östergötlands län (E).
Årtalet uppskattad efter dödsboken.

1722 när han var ca 28 år gammal gifte han sig med Helena Olofsdotter som var ca 33 år gammal och kom ifrån Risbäcken i Ukna socken, Småland (H)

Nils och Helena Olofsdotter fick följande barn:
1) Per Nilsson 1722-
2) Inge Nilsson 1723-1751
3) Måns Nilsson 1726-1761
4) Sven Nilsson 1728-före 1735
5) Nils Nilsson 1731-1751
6) Sven Nilsson 1735-1810
7) Olof Nilsson 1741-1799

Alla barnen föddes i Broddebo, Gärdserum (E)

Nils stämde 1723 sin svåger Per Olofsson till tinget angående 1/6 mtl Broddebo. År 1726 erhöll Nils laga fasta på 1/3 mtl i skattegården Broddebo i vilken han ärvt en broderdel, köpt en del av sin svåger Per Olsson och löst ut sin bror Sven.

1751 (16 okt) dog deras son Inge nästan 28 år gammal, av "svullnad och bröstsjuka"
1751 (5 nov) dog deras son Nils 20 år och 3 dagar gammal, "svullnad och bröstsjuka"
1757 och efter 35 års äktenskap dog hans hustru Helena av "bröstsjuka" 68 år gammal.
1761 dog hans son Måns av "frossan" 35 år gammal.

1777 dog Nils i Broddebo, 83 år gammal.

Nils var bosatt på följande platser:
Gärdserum (E) Broddebo
Samtida händelser
1700-1721 Stora nordiska kriget Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige.
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar.
1710 kom pesten till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
1718 uppfanns maskingeväret av James Puckle.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1753 Sverige går från den julianska kalendern till den gregorianska. Från 17 februari till 1 mars.
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1772 Gustav III genomför en improviserad statskupp i augusti.
Källor:
Vigsel: Ukna 1701-1744 CI:1 sidan: 278
† 1722-01-07
 
Dödsbok: Gärdserum 1777-1811 CI:3 sidan: 341
† 1777-04-07
Vigsel: Ukna 1701-1744 CI:1 sidan: 278
Dödsbok: Gärdserum 1777-1811 CI:3 sidan: 341
---------------------------------------------------
Boken: Broddebo – historien om en by sidan: 9, 41, 42 och 286
Barn 2 död: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 362
Barn 3 död: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 377
Barn 5 död: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 362