Ingeborg Persdotter
(1623-1692)
Bondhustru i Öndal, Ukna (H)

Far:
Mor:
Födelse: 1623 Ukna (H) Född i Rorstad, Ukna (H) 1623 enligt dödsboken.
Dop: Ukna (H)

Gemål: Anders Nilsson (1623-1693)
Lysning:  
Vigsel: 1649 
Barn: Nils Andersson (1660-1719)

Död: 1692-11-29 Ukna (H) d. 11 December begrofs ? hustrun Ingeborg Persdotter i Öndahl, född i Rorstad 1623. Intredd i ektenskap åhr 1649 med Anders Nilsson i Öndahl, och med honom sammanlefvath 43 åhr, aflat till sammas 12 barn, [……] 27 Nov: aldeles nödlagd? och den 29 dito efter solenens upgång afsompnade? 69 åhr gammal, ligger på Öndahls grafställe.
Begravd: 1692-12-11  "ligger på Öndalhs grafställe"
Livshistoria:  ff ff fm mm fm (1053)
Ingeborg Persdotter skall enligt dödsboken vara född i Rorstad i Ukna socken (H) i Småland, år 1623.

1649 när hon var 26 år gammal gifte hon sig med Anders Nilsson (26 år) som kom ifrån Öndal i Ukna (H) där de också bosatte sig.

Ingeborg och Anders Nilsson fick följande barn:
1) Per Andersson 1654-1718
2) Nils Andersson 1660-1719
3) Karin Andersdoter 1665-
4) Måns Andersson 1668-1733
5) Olof Andersson 1670-1721
6) Jöns Andersson 1671-1737
7) Jon Andersson 1672-1753

1692 efter 43 års äktenskap dog Ingeborg i Öndal 69 år gammal. Hon ligger begraven i "Öndahls grafplats" enligt dödboken.
Året efter dvs. 1693 dog hennes man Anders Nilsson i Öndal 70 år gammal.

Ingeborg var bosatt på följande platser:
Ukna (H) Rorstad
Ukna (H) Öndal
Samtida händelser
1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1650 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent ägde jorden de brukade.
1650 Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kom straffades hårt.
1660 Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1666 Lunds universitet grundas.
1668 Sveriges riksbank grundas.
1676 Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1685 Johann Sebastian Bach föds i Tyskland.
1685 Georg Friedrich Händel (Barockmusikens mästare) föds i Tyskland.
1687 Sir Isaac Newton upprättar gravitationslagen.
Källor:
Dödsbok: Ukna 1681-1694 CI:1 sidan: 303 och 304
† 1692-11-29

Boken: Gård och släkt Tryserum-Hannäs årsbok 1997 sidan: 57
Dödsbok: Ukna 1681-1694 CI:1 sidan: 303 och 304