Måns Nilsson
(1611-1683)
Skattebonde och Nämdeman i Norrhult, Hjorted (H)

Far: Nils
Mor:
Födelse: 1611-04-20 Hjorted (H) (född i Bjurvik) Födelsedatumet uträknat efter hur gammal han var när han dog.
Dop: Hjorted (H)

Gemål: Valborg Jönsdotter (162(8)-1699)
Lysning:  
Vigsel: 1644-10-20 Hjorted (H) den 20 Octob. wigdes Måns [Nilsson] i Biurwÿk och Valborgh Jönsdr. i Nårrhult. Bor i Nårrhult.
Barn: Sven Månsson (166(1)-1723)

Död: 1683-10 Hjorted (H)
Begravd: 1683-10-21 Hjorted (H) Den 21 Octobris […] redelige … nämdemannen Måns Nilsson uthi Norrhult. [begrafven med de sina?] 72 åhr 6 månader och en dag gammal.
Livshistoria:  fm mm ff mm ff f (2968)
Måns Nilssons far hette Nils och var bonde i Bjurvik i Hjorted socken (H)

Måns och Valborg Jönsdotter fick följande barn:
1) Brita Månsdotter 1646-
2) Sven Månsson 166(1)-1723

Måns var bosatt på följande platser:
Hjorted (H) Bjurvik
Hjorted (H) Norrhult
Samtida händelser
1628 Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa.
1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1643-1645 Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1650 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent ägde jorden de brukade.
1650 Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kom straffades hårt.
1655-1660 Karl X Gustav polska krig - krig mot Polen. Fred i Olivia 1660.
1656-1661 Karl X Gustav ryska/livländska krig - krig mot Ryssland. Fred i Kardis 1661.
1657-1658 Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred i Roskilde.
1658-1660 Karl X Gustav andra danska krig - krig mot Danmark. Fred i Köpenhamn 1660.
1676 Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1677 Allmänna kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680 Straffen för slagsmål och oljud under kyrkobesök skärps, i vissa fall till dödsstraff.
1682 Indelningsverket införs. dvs. varje rote (2-4 gårdar) får sörja för ett soldattorp.
Källor:
Vigsel: Hjorted 1633-1741 C:1 sidan: 27
Vigsel 1644-10-20
 
Dödbok: Hjorted 1633-1738 C:1 sidan: 175
Begraven 1683-10-21
Vigsel: Hjorted 1633-1741 C:1 sidan: 27
Dödbok: Hjorted 1633-1738 C:1 sidan: 175