Lars Nilsson
(1648-1706)
Bonde i Källerhult, Odensvi (H)

Far: Nils NN (-168(8)
Mor: Brita Broddesdotter (1612-1692)
Födelse: 1648-05 Odensvi (H) 
Dop:1648-05-22 Odensvi (H) 22 dito, [maj] Nils son i Källerhult: Lars.~ Wit: Måns [Skräd] i Skällhem och H. Anna ibid.

Gemål: Elisabeth Svensdotter (164(6) -1692)
Elisabeth Carlsdotter (-1714)
Lysning:  
Vigsel: 1692-11-06 Odensvi (H) d. 6 November änklingen Lars Nilsson i Källerhult och änkian H: Elisabeth Carlsdotter - Morgongåfva 8 lod silver.
Barn: Brita Larsdotter (1700-1743)

Död: 1706-11 Odensvi (H)
Begravd: 1706-11-25 Odensvi (H) Lars Nilsson i Källerhultet , ibid. född där och boskapat i .?. åhrs tid, så länge har han och warit sågare på Hemsågen. Två gånger gift, medh förra hustrun 21 åhrs tid, aflat 9? barn, medh andra hustrun .?. åhrs tidh aflat 3 barn. Snäll .... gudsfruchtig, hederlig .... 58 1/2 åhr gammal
Livshistoria:  fm mm fm mm mf (1502)
Lars Nilsson föddes måndagen den 22 maj (annandag pingst) 1648 i Källerhult i Odensvi socken i Småland (H) av föräldrarna Brita Broddesdotter (36 år) och hennes man Nils.

1671 när Lars var 23 år gammal gifte han sig i Dalhem socken (H) med Elisabeth Svensdotter som kom ifrån Pjäkebo i Dalhem socken (H)

Lars och Elisabeth Svensdotter fick följande barn:
1) Anders Larsson 1672-1728
2) Elin Larsdotter 1674-1702
3) Kerstin Larsdotter 1675-1755
4) Johan Larsson 1681-1738
5) Anders Larsson 1692-

1692 efter 21 års äktenskap dog hans hustru Elisabeth i i barnsäng, 45 år gammal. De bodde då i Källerhult i Odensvi socken.

-------------------------------------------

1692 (nov) när Lars var 44 år, gifte han sig för andra gången, nu med änkan Elisabeth Carlsdotter.

Lars och Elisabeth Carlsdotter fick följande barn:
6) Nils Larsson 1693-
7) Elisabeth Larsdotter 1696-1767
8) Brita Larsdotter 1700-1743

Lars var bosatt på följande platser:
Odensvi (H) Källerhult
Samtida händelser
1657-1658 Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred i Roskilde.
1669 23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669 Allmän kyrkobön mot trolldom införs.
1670 Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1671 Gårdsrätt införs, dvs. adeln har rätt att döma och straffa sina tjänare.
1672 20 personer avrättas för häxeri, och 10 avlider i sviterna efter tortyr.
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1675 Danmark förklarar Sverige krig.
1677 Allmänna kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680 Straffen för slagsmål och oljud under kyrkobesök skärps, i vissa fall till dödsstraff.
1682 Indelningsverket införs. dvs. varje rote (2-4 gårdar) får sörja för ett soldattorp.
1684 Hårdare straff införs för att upprätthålla katekesförhören & kyrkobesöken.
1695 En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd.
1700-1721 Stora nordiska kriget Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige.
Källor:
Födelse: Odensvi 1633-1670 CI:1 sidan: 90
Dop 1648-05-22
 
Vigsel: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 144
Vigsel 1692-11-06
 
Dödsbok: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 128
Begravd 1706-11-25
Födelse: Odensvi 1633-1670 CI:1 sidan: 90
Vigsel: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 144
Dödsbok: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 128