Albertina  Hamberg
(1854-1932)
Bondhustru vid Verkegards på Fårö, Gotland (I)

Far: Lars Petter Hamberg (1821-1896)
Mor: Kristina Albertina Johansdotter (1826-1895)
Födelse: 1854-05-07 Fårö (I) Maria Magdalena Albertina Maj 7 - 14 - Lars Hamberg Lansnäsa, Hustru Albertina 28 år -
Dop:1854-05-14 Fårö (I) .. Hanstedt Michael .. Michaleson, Hammars, Petter Hammars Olof .. Johl .. Sophia Boberg, Cajsa Nyhage, Emma Lundström … Marpes? Greta Öberg

Gemål: Nils Edvard Kalström (1850-1940)
Lysning: 1876-09-17 Fårö (I) Karlström, Nils Edvard, Hsb.son, Bunge, född: 50 7/10. Hamberg, Maria Magdal. Albertina, Kyrkov.dotter, Landsnäsa född: 54 7/5. Hinderlösh.betyg fr. Past i Ruthe af d. 15 sept. Fadren, Kyrkov. L.P Hamberg lemnat muntl samtyckte
Vigsel: 1876-10-13 Fårö (I) Vigda i kyrkan af ?
Barn: Edla Maria Kalström (1882-1970)

Död: 1932-12-09 Fårö (I) Gotlands Allehanda den 12/12 1932:
Att Herren Gud efter sitt allvisa råd behagat genom en stilla död hädankalla vår kära maka och moder Albertina Maria Magdalena Karlström född Hamberg, i en ålder av 78 år, 7 månader och 2 dagar, innerligt sörjd och saknad av mig, barn, barnbarn, broder och fosterbarn, släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet. Verkegårds å Fårö den 9 dec. 1932.
Edvard Karlström.
Begravd:  
Livshistoria:  mm mm (31)
Maria Magdalena Albertina Hamberg föddes söndagen den 7 maj 1854 på Lansa på Fårö, Gotland av föräldrarna Albertina Johansdotter (27 år) och hennes man Christoffer Persson Hamberg (32 år)

1876 när Albertina var 22 år gammal gifte hon sig med Nils Edvard Kalström (26 år) som kom från Hultungs i Bunge socken, Gotland.

Albertina och Nils Edvard Kalström fick följande barn:
1) Edvard Adolf Anshelm Kalström 1877-
2) Hugo Johan Laurentius Kalström 1880-
3) Edla Maria Lovisa Kalström 1882-1970
4) Emil Oskar Nikolaus Kalström 1886-
5) Anna Oskaria Edvardtina Kalström 1892-
6) Emilia Ingeborg Magdalena Kalström 1897-

Familjen bodde i Verkegards på Fårö där alla barnen föddes.
Albertina var 23 år gammal vid första barnets födelse och 43 vid sista. Hennes man Nils Edvard var 27 resp. 47 år.
1895 i oktober när hon var 41 år gammal dog hennes mor Albertina Johansdotter 69 år gammal.
3 månader senare dvs. januari 1896 dog även hennes far Christoffer Hamberg 74 år gammal.
1905 utvandrade deras son Edvard till Amerika. Han var då 27 år gammal, och åkte med båten St Louis.

1932 efter 56 års äktenskap, dog Albertina i Verkgegårds på Fårö, 78 år gammal.

Albertina var bosatt på följande platser:
Gotland (I) Fårö, Lansa
Gotland (I) Fårö, Verkegards
Samtida händelser
1865 Svenska röda korset bildas.
1873 Valutaunion bildas mellan Sverige och Danmark, "riksdalern" ersätts av "kronan".
1877 Telefonen börjar införas i Sverige.
1878 Metersystemet införs. Äldre mått som fot och aln tas ur bruk.
1889 Sveriges socialdemokratiska arbetarparti bildas i Stockholm.
1889 kom första rikstelefonkatalogen ut. Den innehöll 320 abonnenter.
1901 Allmän värnplikt införs och ersätter det gamla indelningsverket.
1905 Unionen mellan Sverige och Norge upplöses.
1908 FBI (Federal Bureau of Investigation) grundas.
1910 Det sista dödsstraffet verkställs i Sverige, med giljotin.
1912 Titanic sjunker och ca 1522 personer omkommer.
1913 Gideon Sundbäck uppfinner blixtlåset.
1921 Det allra första riksdagsvalet där såväl män som kvinnor har rösträtt.
1922 Carl Munter och Baltzar von Platen uppfinner kylskåpet.
1928 Skotten Alexander Fleming upptäcker penicillinet.
Källor:
Födelse:Fårö (I) CI:4 (1843-1860) Bild 340 / sid 31
 
Vigsel:Fårö (I) CI:6 (1871-1894) Bild 1730 / sid 169
 
Husförhör: Fårö AI:11 (1891-1896) Bild 270 / sid 15
 
Sonen Edvards utvandring till USA. (http://www.ellisisland.org/)
 
Dödsnotis insatt i Gotlands Allehand den 12 December 1932
Födelse: Fårö (I) CI:4 (1843-1860) Bild 340 / sid 31
Vigsel: Fårö (I) CI:6 (1871-1894) Bild 1730 / sid 169
Husförhörslängd: Fårö AI:10 (1881-1890) Bild 260 / sid 19
1 Svenska gods och gårdar 1940, sidan: 264
Församlingsbok: Fårö år 1900, sidan: 2 (Arkion)
Barn 1 utflyttning: http://www.ellisislandrecords.org