Lars Lundgren
(1809-1848)
Bodde i Fleringe, Gotland (I)

Far: Mathias Mathiasson
Mor: Anna Larsdotter (1785-)
Födelse: 1809 Fleringe (I) Lunderhage
Dop: 

Gemål: Anna Catharina Persdotter (1805-1878)
Lysning:  
Vigsel:  
Barn: Anna Sofia Lundgren (1836-1911)

Död: 1848-03-05 Fleringe (I) Nors grund
Begravd:  
Livshistoria:  mf mm f (54)
Lars Lundgren föddes 1809 i Fleringe socken (I) på Gotland, av föräldrarna Anna Larsdotter (ca 24 år) och hennes man Mattias Mattiasson.

Han gifte sig med Anna Catharina Persdotter som var född i Nors i Fleringe socken.

Lars och Anna Catharina Persdotter fick följande barn:
1) Anna Sofia Lundgren 1836-1911
2) Maria Elisabeth Lundgren 1839-
3) Cathrina Wilhelmina Lundgren 1843-
4) Emma Christina Lundgren 1846-

1847 dog Lars i Fleringe, endast 38 år gammal. Hans hustru Anna levde ännu i 31 år.

Kyrkoböckerna för Fleringe har brunnit upp men jag har hittar döttrarna i bouppteckninge efter Annas mans föräldrar.

Lars föräldrars bouppteckning (uppförd två ½ år efter Lars död)
År 1850 den 23de September, blef uppå anmodan laga bouppteckning förrättad hos Husbonden och Kyrkowärden Mathias Mathiasson och hans hustru Anna Larsdotter vid Lunderhage i Fleringe socken, hvilka makar beslutat all liv undvikande af framtida tvist medan debåda lefva, vill bo utreda och tillgångarnas bodela emellan följande levande barn neml.

Söner: Mathias 37 år gammal, sjöman, vistandet obekant emedan någon underrättelse från honom ej erhållits sedan år 1838 dock kommer hans rätt och bästa vid detta tillfälle att bevakas af fadren Mathias Mathiasson.
Jacob 35 år gammal, arbetskarl, gift med Bondedottren Gertrud Christoffersdotter från Skymnings i Fleringe.
Petter Andreas 33 år, Husbonde, gift med Sofia Elisabeth Persdotter vid Nors i nämnda socken.
Olof Niclas 30 år, arbetskarl, gift med Husbondedottren Brita Maria Pehrsdotter från Nors i Hall.
Johan Daniel 22 år gammal ogift och vistas hemma.

Döttrar: Cathrina 43 år gammal, gift med Husbonden Lars Stenström vid Stenstuga i Bunge.
Brita Maria 26 år, ogift, vilket förmynderskap närvarande Husbonden Anders Godman från Alfvars i Ruthe sig åtog.

Under äktenskapet hafva bemälte makar jemväl sammanaflat en med döden afliden son Lars Lundgren som i lifstiden varit gift och jemte Enkan Anna Catrina Persdotter efterlemnat fyra döttrar neml. Anna Sofia 14 år, Maria Elisabeth 11 år, Cathrina Wilhelmina 7 år och Emma Christina 4 år gammal, hvilkas rätt och .. bevakas af deras efter fadren tilförordnade förmyndare arbetskarlen Jacob Lundgren, samt Husbonden Petter Andreas Lundgren Nors, Lars Stenström Stenstuga och Johan Persson Nors i Fleringe.Lars var bosatt på följande platser:
Gotland (I) Fleringe, Lunderhage
Samtida händelser
1818 Karl XIII avlider och Karl XIV Johan blir kung över Sverige och Norge.
1820 hade Sverige 2 miljoner 585 tusen invånare.
1830 Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1831 De första hästkapplöpningarna i Sverige hålls på Ladugårdsgärdet i Stockholm.
1832 Göta kanal som påbörjades 1809 öppnas för trafik.
1834 Det första mekaniska bomullsväveriet etableras i Rydboholm i Västergötland.
1834 Koleran kommer till Göteborg och sprids hastigt över landet. 12 500 dör.
1841 Stockstraffet avskaffas.
1841 Spö- och risstraff som förvandlingsstraff för böter avskaffas.
1842 Riksdagen inför obligatorisk skolgång. Varje församling måste ha en folkskola.
1844 Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1844 Gustaf Erik Pasch uppfinner säkerhetständstickan som blir en världsartikel.
1845 Förbudet mot äktenskap mellan kusiner upphävs.
1846 Skråväsendet avskaffas. Det blir lättare att bedriva handel.
Källor:
Bouppteckning:Gotlands norra häradsrätt (-1899) (I) F2B:104 (1851-1851) Bild 850 / sid 18
Bouppteckning: Gotlands norra häradsrätt (-1899) (I) F2B:104 (1851-1851) Bild 850 / sid 18