Peter Andersson
(1784-1845)
Bonde och rusthållare i Kolsebro, Ukna (H)

Far: Anders Andersson (-1787)
Mor: Helena Persdotter (1758-1820)
Födelse: 1784-05-29 Ukna (H) Den 29:e föddes och den 30:e christnades Petter. Föräldrar: Anders Andersson och hans fru Lena Persdotter i Kolsebro.
Dop:1784-05-30 Ukna (H) - Jonsson i Stieklhammar. dr. Ludvig Svensson ibid. dr. Bengt Arvidsson i Grusdalen, Hustr. Sara Catharina Andersdr. i Kollsebro. Pig Maria Arvidsdr. i Gr

Gemål: Maja Lena Ericsdotter Lundahl (1795-1855)
Lysning: 1823-06-22 Ukna (H) Lysning: 22 och 29 Juni, samt 6 Juli
Vigsel: 1823-09-23 Ukna (H) P. Andersson och M.L Lundahl.
Brudg. Dräng och Rusth. i Kolsebro. Bruden piga i Grusdalen.
Lyst d: 22 och 29 Juni samt 6 Juli.
Barn: Augusta Petersdotter (1833-1890)

Död: 1845-03-23 Ukna (H) Peter Andersson
Rusthållare i Kolsebro, efterlämnar enka och 1 dotter. Begr. d. 30 mars - Bröstfeber
(60 år 9 mån)
Begravd: 1845-03-30 Ukna (H)
Livshistoria:  ff fm f (34)
Peter Andersson föddes lördagen den 29 maj 1784 i Kolsebro i Ukna socken Småland, av föräldrarna Anders Andersson (ca 29 år) och Helena Persdotter (26 år).

Det går inte att få fram någon bild på Peter med sina föräldrar i Kolsebro eftersom Ukna saknar husförhörslängderna mellan åren 1726-1794.

1787 när han var 3 år gammal druknade hans far Anders Andersson (32 år) i sjön Lermon som ligger i Kolsebro.
1789 när Peter var 5 år gifte hans mor Helena Persdotter om sig med Carl Fredric Holmström som kom från Ukna (1766-1829). De bodde dock kvar i Kolsebro.

1820 när Peter är 36 år avlider hans mor Helena Persdotter av "hetsig feber" 62 år gammal.

1823 när han var 39 år gammal gifte han sig med Maja Lena Ericsdotter Lundahl (27 år) som var född i Västra Ed socken.
De bodde hemma vid Peters mor och styvfar de första åren efter giftemålet. 1829 bor familjen i Kolsebro nr: 4. Han är där 1/8 dels bonde och även rusthållare.

Peter och Maja Lena fick följande barn:
1) Carl Erik Petersson 1824-1828
2) Anders Peter Petersson 1826-1840
3) Carl Erik Petersson 1829-1829
4) Augusta Petersdotter 1833-1890

Tre av de fyra barnen dör i unga år:
1828 dör Carl Erik i "frossa" 3½ år gammal.
1829 dör Carl Erik i "slag" 1½ månad gammal.
1840 dör Anders Peter i "slag" 13 år gammal.

1845 avlider Peter av "bröstfeber" 60 år gammal. Han lämnar efter sig sin fru Maja Lena och deras dotter Augusta som är 12 år gammal.

Hans namn stavas olika, ibland heter han Peter och ibland Petter. Jag har dock valt att skriva Peter.

Peter var bosatt på följande platser:
Ukna (H) Kolsebro
Samtida händelser
1794 Kaffet förbjuds i Sverige.
1796 Engelsmannen Edward Jenner skapar ett vaccin mot smittkoppor.
1801 Tiggeri på städernas gator straffas med spö, ris och spinnhus.
1805-1807 Kriget i Pommern – (inom ramen för Napoleonkrigen) krig mot Frankrike.
1808-1809 Finska kriget - krig mot Ryssland och Danmark. Fred i Fredrikshamn 1809.
1812-1813 Svenskt deltagande i slutstriderna mot Napoleon. Fred i Paris 1814.
1813-1814 Sverige i krig mot Danmark, fred i Kiel 1814.
1818 Karl XIII avlider och Karl XIV Johan blir kung över Sverige och Norge.
1830 Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1832 Göta kanal som påbörjades 1809 öppnas för trafik.
1834 Koleran kommer till Göteborg och sprids hastigt över landet. 12 500 dör.
1841 Stockstraffet avskaffas.
1841 Spö- och risstraff som förvandlingsstraff för böter avskaffas.
1842 Riksdagen inför obligatorisk skolgång. Varje församling måste ha en folkskola.
1844 Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
Källor:
Födelse: Ukna 1767-1805 CI:4 sidan: 141 och 142

 
Vigsel: Ukna 1787-1855 EI:1 sidan: 63
 
Husförhör: Ukna 1819-1826 AI:5 sidan: 399
Peter med styvfar, mor, fru och son i Kolsebro nr:4
 
Husförhör: Ukna 1826-1830 AI:6 sidan: 178
Kolsebro nr:4
 
Husförhör: Ukna 1832-1839 AI:7 sidan: 218
Kolsebro nr:4
 
Husförhör: Ukna 1839-1848 AI:8 sidan: 181
Kolsebro nr:4
 
Dödsbok: Ukna 1822-1861 FI:1 sidan: 123
Födelse: Ukna 1767-1805 CI:4 sidan: 141 och 142
Vigsel: Ukna 1787-1855 EI:1 sidan: 63
Husförhör: Ukna 1819-1826 AI:5 sidan: 399
Husförhör: Ukna 1826-1830 AI:6 sidan: 178
Husförhör: Ukna 1832-1839 AI:7 sidan: 218
Husförhör: Ukna 1839-1848 AI:8 sidan: 181
Dödsbok: Ukna 1822-1861 FI:1 sidan: 123