Mathias Mathiasson
(-)
Kyrkovärd, husbonde i Fleringe, Gotland (I)

Far: Mattias Dinesson (1744-)
Mor: Katarina Jakobsdotter (1764-)
Födelse:  Fleringe (I) född omkring år 1786
Lunderhage
Dop: 

Gemål: Anna Larsdotter (1785-)
Lysning:  
Vigsel: 1804 
Barn: Lars Lundgren (1809-1848)

Död:   † omkring 1851
Begravd:  
Livshistoria:  mf mm ff (108)
Mathias och Anna Larsdotter fick enligt boupptäckningen jag har hittat följande barn:

1) Cathrina Mathiasdotter 1807-
2) Lars Mathiasson Lundgren 1809-1847
3) Mathias Mathiasson 1813-
4) Jacob Mathiasson 1815-
5) Petter Andreas Mathiasson 1817-
6) Olof Niclas Mathiasson 1820-
7) Brita Maria Mathiasdotter 1824-
8) Johan Daniel Mathiasson 1828-

Boupptäckning, upprättad ännu medan Mathias och Anna levde
År 1850 den 23de September, blef uppå anmodan laga bouppteckning förrättad hos Husbonden och Kyrkowärden Mathias Mathiasson och hans hustru Anna Larsdotter vid Lunderhage i Fleringe socken, hvilka makar beslutat all liv undvikande af framtida tvist medan debåda lefva, vill bo utreda och tillgångarnas bodela emellan följande levande barn neml.

Söner: Mathias 37 år gammal, sjöman, vistandet obekant emedan någon underrättelse från honom ej erhållits sedan år 1838 dock kommer hans rätt och bästa vid detta tillfälle att bevakas af fadren Mathias Mathiasson.
Jacob 35 år gammal, arbetskarl, gift med Bondedottren Gertrud Christoffersdotter från Skymnings i Fleringe.
Petter Andreas 33 år, Husbonde, gift med Sofia Elisabeth Persdotter vid Nors i nämnda socken.
Olof Niclas 30 år, arbetskarl, gift med Husbondedottren Brita Maria Pehrsdotter från Nors i Hall.
Johan Daniel 22 år gammal ogift och vistas hemma.

Döttrar: Cathrina 43 år gammal, gift med Husbonden Lars Stenström vid Stenstuga i Bunge.
Brita Maria 26 år, ogift, vilket förmynderskap närvarande Husbonden Anders Godman från Alfvars i Ruthe sig åtog.

Under äktenskapet hafva bemälte makar jemväl sammanaflat en med döden afliden son Lars Lundgren som i lifstiden varit gift och jemte Enkan Anna Catrina Persdotter efterlemnat fyra döttrar neml. Anna Sofia 14 år, Maria Elisabeth 11 år, Cathrina Wilhelmina 7 år och Emma Christina 4 år gammal, hvilkas rätt och .. bevakas af deras efter fadren tilförordnade förmyndare arbetskarlen Jacob Lundgren, samt Husbonden Petter Andreas Lundgren Nors, Lars Stenström Stenstuga och Johan Persson Nors i Fleringe.Mathias var bosatt på följande platser:
Gotland (I) Fleringe, Lunderhage
Källor:
Bouppteckning: Gotlands norra häradsrätt (-1899) (I) F2B:104 (1851-1851) Bild 850 / sid 18
Bouppteckning: Gotlands norra häradsrätt (-1899) (I) F2B:104 (1851-1851) Bild 850 / sid 18