Mats Törnbuske
(1731-1789)
Ordinarie Kronobåtsman i Tjust Båtskompani, Häckenstads rote.
Bodde i Smedstorpet, Gamleby (H)

Far: Anders
Mor:
Födelse: 1731  
Dop: 

Gemål: Caisa Nilsdotter (1731-1767)
Brita Månsdotter (1734-1797)
Lysning:  
Vigsel: 1768-07-12 Gamleby (H) d. 12 Juli chart. sig: 8 öre Smt [=silvermynt] lystes första gången till ägtenskap för Krono Båtsman Maths Törnebuske och Pigan Brita Måns dotter på Membokrogen i G. [??] Byn Copul d 6 sept.
Barn: Anna Maja Matsdotter (1782-1861)

Död: 1789 Finland Borta med "rå och rör" i ryska kriget 1789.
Begravd:  
Livshistoria:  fm ff fm f (162)
Har inte hittat föräldarna till Mats (Mathias) Andersson Törnbuske och inte heller födelseplatsen. Enligt Smålands Soldatregister skall han vara född 1731.
Hans förnamn skrivs omväxlande Mathias eller Maths. Jag håller mig till Mats .
Jag har fått fram hans efternamn vilket prästen har skrivit dit i en av hans barns födelsenotis.

1752 blev han antagen som Kronobåtsman i Tjust kompani under Häckenstads rote i Gamleby. Han bodde i Torpnummer: TB-10-0067 vilket också kallades Båtmanstorpet.

1753 (18 mar) när Mats var ca 22 år gammal, gifte han sig med Cajsa Nilsdotter som var 21 år gammal och som kom ifrån Smedstorpet i Gamleby socken (H)
Följande står i vigselnotisen: 14 Februari lystes första gång till äktenskap för Cronobåtsman Maths Törnebuske med pig. ärlige och Gudfruktiga Caisa Nilsdr från Smedtorp, copulerades d. 18 marti. Paret bosatte sig i Smedtorpet, Gamleby.

Mats och Cajsa Nilsdotter fick följande barn:
1) Cajsa Mathsdotter 1754-
2) Maria Mathsdotter 1758-
3) Anders Mathsson 1762-

1767 (2 okt) när Mats var ca 36 år gammal och efter 14 års äktenskap och 3 barn, dog hans hustru Cajsa i barnsäng, 36 år gammal.

-------------------------------------------

1768 (12 jul) gifte han sig för 2:a gången, nu med pigan Brita Månsdotter (ca 34 år)

Mats och Brita Månsdotter fick följande barn:
4) Christina Mathsdotter 1769-
5) Catharina Helena Mathsdotter 1771-1844
6) Brita Matilda Mathsdotter 1775-1844
7) Andreas Mathsson 1775-
8) Magnus Mathsson 1780-1780
9) Anna Maria Mattsdotter 1782-1861

1780 (juli) dog deras son Magnus av "utsot" (diarré) 25 dagar gammal.

Alla nio barnen föddes i Smedstorpet i Gamleby (H)

Barn 6 och 7 föddes bägge 1775 men med 10 månader och 3 dagars mellanrum.
Det var 28 års ålderskillnad mellan hans äldsta och yngsta barn.

1789 när Mats var ca 58 år gammal, stupade han i Ryska Kriget, eller som Smålands soldatregister uppger: Borta i Ryska Kriget 1789.
Han lämnade efter sig sin hustru Brita som var ca 55 år gammal, och 8 barn.

Mats var bosatt på följande platser:
Gamleby (H) Smedstorpet
Samtida händelser
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1753 Sverige går från den julianska kalendern till den gregorianska. Från 17 februari till 1 mars.
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike, lever till 1791. (35 år)
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1770 Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1772 Gustav III genomför en improviserad statskupp i augusti.
1778 Kvinnor får lov att vara anonyma i födelseboken vid födsel av oäkta barn.
1779 Sverige förbjuder den häxjakt som pågått sedan 1400-talet.
1788-1790 Gustaf III ryska krig Krig mot Ryssland (och Danmark). Fred i Värälä 1790.
Källor:
Vigsel 1: Gamleby 1736-1794 CI:3 sidan: 41
1753-02-14 gifte sig Maths med Caisa Nilsdotter.
 
Husförhör: Gamleby 1775-1777 AI:3 sidan: 26
Husförhör med första frun.
 
Vigsel 2: Gamleby (H) C:3 (1723-1794) Bild 34 / sid 63
 
Husförhör: Gamleby 1775-1777 AI:3 sidan: 126
Med andra frun. Båtsmanstorpet, Ramstads rote. Åren 1770-1772.
 
Husförhör: Gamleby 1775-1777 AI:3 sidan: 210
Båtsmanstorpet, Ramstads rote. Åren 1775-1777.
 
Husförhör: Gamleby 1775-1777 AI:3 sidan: 296
Båtsmanstorpet, Ramstads rote. År 1781
 
Husförhör: Gamleby (H) AI:3 (1758-1785) Bild 175 / sid 335
 
Födelse: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 397
Maths och Caisas son Anders födelsenotis.
Här kan man se att Maths Törnbuske heter Andersson.
Vigsel 1: Gamleby 1736-1794 CI:3 sidan: 41
Husförhör: Gamleby 1775-1777 AI:3 sidan: 26
Vigsel 2: Gamleby (H) C:3 (1723-1794) Bild 34 / sid 63
Husförhör: Gamleby 1775-1777 AI:3 sidan: 126
Husförhör: Gamleby 1775-1777 AI:3 sidan: 210
Husförhör: Gamleby 1775-1777 AI:3 sidan: 296
Husförhör: Gamleby 1779-1785 AI:3 sidan: 334
Barn 1 födelse: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 333
Barn 2 födelse: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 369
Barn 3 födelse: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 397
Hustru 1 död: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 610
Barn 4 födelse: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 461
Barn 5 födelse: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 483
Barn 6 födelse: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 501
Barn 7 födelse: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 507
Barn 8 födelse: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 101
Barn 8 död: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 622
Barn 9 födelse: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 115
Smålands Soldatregister (Marietta Jansson och Irma Liljeblad)
http://www.tjustforum.nu/gamleby/torp/hackb.html