Petter Johansson
(1714-1764)
Kyrkoföreståndare och Sexman i Gärdserum (E)
Bodde i Tingetorp

Far: Johan Eriksson (ca 1671-1718)
Mor: Ingrid Jonsdotter (ca 1672-1763)
Födelse: 1714-08-03 Gärdserum (E) Per nati og : 3 Aug ? Johan Eriksson och hustrun Ingrid Jonsdotter uti Stora Ved
Dop: 

Gemål: Kerstin Andersdotter (1723-1801)
Lysning:  
Vigsel: 1741-09-29 Gärdserum (E) d 29 Sept. wigdes drängen Petter Johansson i Tingtorp och pigan Kierstin Andersdotter i Åsebo, brudg. gaf sin brud morgongåfva 20 lod silver og 1 Specie Ducat till förgylning.
Barn: Maria Maja Persdotter (1750-1814)

Död: 1764-02-19 Gärdserum (E) d. 19 febr. döde sochnemannen Petter Johansson i Tingstorp och begrofs d. 4 martii - 49 år på 5 mån. när
Begravd: 1764-03-04 Gärdserum (E)
Livshistoria:  ff mm fm f (154)
Petter Johansson föddes tisdagen den 3 augusti 1714 i Stora Ved i Gärdserums socken i Östergötlands län (E) av föräldrarna Ingrid Jonsdotter (ca 43 år) och hennes man kyrkvärden och rusthållaren Johan Eriksson (ca 43 år)

1718 (jan) när Petter var endast 3½ år gammal dog hans far Johan Eriksson, 47 år gammal.
1718 (dec) gifte hans mor om sig med Johan Hansson Trybom, och Petter fick därmed en ung styvfar som var endast 24 år gammal. Hans mor var 47 år!

1741 när Petter var 27 år gammal gifte han sig med pigan Kerstin Andersdotter som var 18 år gammal och kom ifrån Åsebo i Gärdserum.

Det finns inga husförhörslängder för Gärdserum under denna tidsperiod så jag kan inte få fram någon bild på husförhören.

Petter och Kerstin Andersdotter fick följande barn:
1) Malin Persdotter 1746-1770
2) Ingrid Persdotter 1748-1835
3) Maria Persdotter 1750-1814

1753 fick Petter 1/4 av rusthållet i Tingetorp av sin styvfar Johan Trybom.

Petter var både sockenman, kyrkoföreståndare och sexman* under sin livstid.
(* En sexman var vald av kyrkan till att vaka över kyrkotukten, d.v.s. goda och dåliga seder. Deltog vid kyrkostämman.)

Den 6 juni 1759 var det sockenstämma i Gärdserum. En av punkterna på det mötet rör Petter Johansson. Följande står där:
Kyrkovärden (v)älbeskiedelig Petter Johansson i Tingetorp, som har varit 12 åhr och med ? har tient kyrkian, släpps nu ledig derifån med församlingens beröm och tacksägelse för dess redelighet, och i dess ställe sättes sockneman Måns Pärsson i Kiönserum, der.

Så här skrev Petter sin signatur:


1764 (feb) och efter 22 års äktenskap, dog Petter 49 år gammal. Hans hustru Kerstin levde ännu 37 år till!

På sockenstämman den 3 juni 1764 har de skrivit detta om Petter:
Eftter afledne Kyrkioförståndare och Sexman Petter Johansson i Tingetorp har redan församl-n förslaget Lars Pärsson? i Bossgård, och til Sexman Sven Olufsson i Bastorp.

Petter var bosatt på följande platser:
Gärdserum (E) Stora Ved
Gärdserum (E) Tingetorp
Samtida händelser
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1740 Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1753 Sverige går från den julianska kalendern till den gregorianska. Från 17 februari till 1 mars.
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike, lever till 1791. (35 år)
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
Källor:
Födelse: Gärdserum 1703-1730 CI:1 sidan: 115
 
Vigsel: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 273
 
Sockenstämmoprotokoll 6 juni 1759:
Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 450
 
Petters signatur: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 451
 
Petters signatur: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 453
 
Dödsbok: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 383
 
Sockenstämmoprotokoll 3 juni 1764:
Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 464
Födelse: Gärdserum 1703-1730 CI:1 sidan: 115
Vigsel: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 273
Sockenstämmoprotokoll: Gärdserum CI:2 1730-1776 sidan 450
Signatur: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 451
Signatur: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 453
Dödsbok: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 383
Sockenstämmoprotokoll: Gärdserum CI:2 1730-1776 sidan 464
Födelse barn 3: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 111