Per Håkansson Stolt
(1780-1845)
Dragon. Grenadier ur 5 av Smålands Infanteri battaljon.
Kyrkoväktare

Far: Håkan Nilsson (1745-1796)
Mor: Ingrid Persdotter (1748-1783)
Födelse: 1780-09-23 Drev (G) Den 23 Sept. föddes Håkan Nilssons och hustru Ingrid Pehrsdotters barn i Tofta och döptes d. 1 Oct vid namn Pehr
Dop:1780-10-01 Drev (G) Testes: Nils Ericsson i Dref (Drev) Catharina Svensdotter i Dref

Gemål: Catharina Svensdotter (1781-1876)
Lysning: 1804-10-11 Sjösås (G) Lysning den 11,18 och 25 oktober 1804
Vigsel: 1805-01-13 Sjösås (G) År 1804, den 10 November, efter anstäldt förhör och meddelte, utfärdade Prosten Doctor Wickelgren laga lysningssedel til ägtenskap, på stämpladt Papper à åtta skillingar Bancomynt, för Drängen Pehr Håkansson på Wartorps Herregård, som skall tillträda et Torp under Karryd, samt Pigan Catharina Svensdotter i Sandreda Skatteg[ård], sedan de afgifvit vederbörliga documenter; hvilken sedel afkunnades i Sjösås kyrka den 11, 18 och 25 i samma månad och år. Hvarefter Vigslen förrättades af åfvannämnde Prost, i Sjösås kyrka, den 13de Januarii 1805.
Barn: Ingrid Pettersdotter Stolt (1806-1884)

Död: 1845-09-10 Sjösås (G) Afskedade Grenadieren Pehr Håkansson Stolt ??? (mörk bild) 64 åhr
Den 11 september 1845 inställde sig undertecknad, t f pastor, hemmansägaren Nils Persson i Karryd Norreg. Sjösås sn. Och Sven Andersson i Kolsboda under Kolshult af Norrebecks sn. och anmäla att ofvanstående kyrkoväktare, om onsdagen d 10 september besökte Klafrydströms qvarn, för att låta mala, vid utgången från qvarnhuset nedföllit från en 4 alnar* öfver jorden warande qvarnbro och gjöt döden ögonblickligen deraf. Ofvannämnde personer, hvilka inberättade dödsfallet, försäkra att han icke var af starka drycker rörd.

Sjösås d 11 sept 1845
Samuelsson v. pastor

* [4 alnar = ca 2,37 meter]
Begravd: 1845-09-21 Sjösås (G)
Livshistoria:  mf fm mf (102)
Per Håkansson Stolt föddes lördagen den 23 september 1780 i Tofta i Drev socken i Kronobergs län, av föräldrarna Ingrid Persdotter (32 år) och hennes man Håkan Nilsson (åu: 34 år)

1783 när Håkan var 2 år och 4 månader gammal dog hans mor Ingrid Persdotter i barnsbörd, 34 år gammal, och barnet hon födde dog även han 10 dagar senare.
Hans far Håkan Nilsson gifte om sig med Chirstin Nilsdotter.

1796 när Per var 16 år gammal dog hans far Håkan Nilsson av "Wattensot" 50 år gammal. Per var nu föräldralös vid 16 års ålder.

1805 när Per var 24 år gammal gifte han sig med pigan Catharina Svensdotter (23 år) som var född i Sandreda skattegård i Sjösås socken i Kronobergs län.

Per och Catharina Svensdotter fick följande barn:
1) Ingrid Pettersdotter Stolt 1806-
2) Lisa Pettersdotter 1809-1809
3) Lisa Pettersdotter 1811-1811
4) Maria Pettersdotter 1812- efter 1912-07-01
5) Johan Petter Pettersson 1818-
6) Gustava Pettersdotter 1822-
7) Sophia Pettersdotter 1826-

2 av deras barn dog när de var små:
1809 dog dottern Lisa av ? 3 månader gammal.
1811 dog deras andra dotter med namn Lisa av ? nästan 4 månader gammal.

I Hfl Sjösås 1806-1815 AI:7 sidan 203 under "anteckningar" står det att deras dotter Maria som föddes 1812-11-28 ännu levde 1912-07-01 när boken sändes in till landsarkivet i Vadstena.

Per var 25 år gammal vid första barnets födelse och nästan 46 år vid sista och hans fru Catharina var 24 år resp. 44 år 10 mån. gammal.

1845 omkom Per i en olyckshändelse när han föll "4 alnar" (2,37 meter) ner från en kvarnbro, efter att han varit i kvarnen och malt. Hans dotters man, Sven Andersson i Kolsboda, intygade att Per "icke var av starka drycker rörd" mao var han inte onykter och ramlade ner från bron för den sakens skull… han blev 64 år och 11 månader gammal.

* Pers dödsnotis har jag fått hjälp att tyda av Andreas Wallgård på Landsarkivet i Vadstena, eftersom bilden är så mörk.

Per var bosatt på följande platser:
Drev (G) Tofta
Sjösås (G) Karryds ryttartorp
Samtida händelser
1788-1790 Gustaf III ryska krig Krig mot Ryssland (och Danmark). Fred i Värälä 1790.
1792 Gustav III blir skjuten vid en maskeradbal och dör tretton dagar senare.
1796 Engelsmannen Edward Jenner skapar ett vaccin mot smittkoppor.
1801 Tiggeri på städernas gator straffas med spö, ris och spinnhus.
1805-1807 Kriget i Pommern – (inom ramen för Napoleonkrigen) krig mot Frankrike.
1808-1809 Finska kriget - krig mot Ryssland och Danmark. Fred i Fredrikshamn 1809.
1812-1813 Svenskt deltagande i slutstriderna mot Napoleon. Fred i Paris 1814.
1813-1814 Sverige i krig mot Danmark, fred i Kiel 1814.
1818 Karl XIII avlider och Karl XIV Johan blir kung över Sverige och Norge.
1834 Det första mekaniska bomullsväveriet etableras i Rydboholm i Västergötland.
1834 Koleran kommer till Göteborg och sprids hastigt över landet. 12 500 dör.
1841 Stockstraffet avskaffas.
1842 Riksdagen inför obligatorisk skolgång. Varje församling måste ha en folkskola.
1844 Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1844 Gustaf Erik Pasch uppfinner säkerhetständstickan som blir en världsartikel.
Källor:
Födelse: Drev 1757-1860 C:1 sidan: 69
 
Vigsel: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 575
 
Husförhör: Sjösås 1806-1815 AI:7 sidan: 203
Karryds ryttartorp
 
Husförhör: Sjösås 1815-1820 AI:8 sidan: 92
Karryds ryttartorp kallat Söderstad
 
Husförhör: Sjösås 1821-1826 AI:9 sidan: 97
Karryds ryttartorp
 
Husförhör: Sjösås 1826-1830 AI:10 sidan: 105
Karryds ryttartorp
 
Husförhör: Sjösås 1831-1841 AI:11 sidan: 56
Karryds ryttartorp
 
Husförhör: Sjösås 1841-1846 AI:12 sidan: 57
Karryds ägor
 
Dödsbok: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 805
Födelse: Drev 1757-1860 C:1 sidan: 69
Vigsel: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 575
Husförhör: Sjösås 1806-1815 AI:7 sidan: 203
Husförhör: Sjösås 1815-1820 AI:8 sidan: 92
Husförhör: Sjösås 1821-1826 AI:9 sidan: 97
Husförhör: Sjösås 1826-1830 AI:10 sidan: 105
Husförhör: Sjösås 1831-1841 AI:11 sidan: 56
Husförhör: Sjösås 1841-1846 AI:12 sidan: 57
Dödsbok: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 805