Per Persson
(1776-1845)
Rättare på Rispetorp i Hallingeberg (H)
Hemmansägare i St: Björka, Västra Ed (H)

Far: Per Persson (1747-1803)
Mor: Elisabeth "Lisken" Larsdotter (1734-1808)
Födelse: 1776-03-01 Lofta (H) Föräldrar: Pehr Pehrsson och hustrun Lisken Larsdotter (38) i Råberga.
Dop:1776-03-03 Lofta (H) Dopwittnen: Högvälborne herr Baron och Capitainen Isaac von Knorring, Drängen Jon Larsson i Lapserumstorp, H. Cajsa Davidsdotter i Råberga och Pigan Ingrid Johansdotter.

Gemål: Anna Brita Larsdotter (1787-1854)
Lysning: 1812-09-13 Gamleby (H) Lysning 13, 20 och 27 september
Vigsel: 1812-11-08 Gamleby (H) Pehr Pehrsson - Anna Brita Larsdotter
Brudg. Rättare på Rispetorp i Hallingebergs socken. Brud: piga fr. Himmelsrum.
Lyst den 13 - 20 - och 27 sept 1812. Giftoman brudens fader. Morgongåfva efter Lag.
Barn: Cajsa Lisa Persdotter (1814-1882)

Död: 1845-11-13 Västra Ed (H) Per Persson från stora Björka.
Hemmansägare i Stora Björka. Var född i Lofta 1776 1/3. Gift 1812 Med Anna Brita Larsdotter.
Efterlämnar Enka samt 3 söner och 1 dotter. 69 år och Gift.
Begravd: 1845-11-23 Västra Ed (H)
Livshistoria:  fm fm mf (86)
Per Persson föddes fredagen den 1 mars 1776 i Råberga i Lofta socken i Småland, av föräldrarna Per Persson och hans hustru Lisa 'Lisken' Larsdotter. (38 år)

1810 flyttade han från Råberga i Lofta socken till Rispetorp i Hallingeberg, där han tjänade som dräng.

1812 när han var 36 år gifte han sig med Anna Brita Larsdotter som var 24 år gammal och som var född i Himmelsrum i Gamleby socken och som tiden för giftemålet tjänade som piga där. Per själv var rättare i Rispetorp i Hallingebergs socken när han gifte sig.

Per och Anna Brita Larsdotter fick följande barn:
1) Cajsa Lisa Persdotter 1814-1882
2) Lars Peter Persson 1816-
3) Carl Johan Persson 1823-
4) Anders Gustaf Persson 1826-

Barn nr 1 föddes i Hägg, Lofta socken (H)
Barn nr 2,3 och 4 föddes i Stora Björka, Västra Ed socken (H)

Familjen bodde på följande platser:
1810-1813 bodde de i Rispetorp, Hallingebergs socken.
1813-1816 i Hägg i Lofta socken.
1816-1845 i Stora Björka i Västra Eds socken.

Per var 38 år gammal resp. 50 år vid första resp. sista barnets födelse, och hans hustru Anna var 26 resp. 38 år gammal.

1845 och efter 33 år och 5 dagars äktenskap, dog Per Persson i Stora Björka, Västra Ed, av "bröstfeber" 69 år gammal. Han lämnade efter sig sin hustru och 4 barn.

Per var bosatt på följande platser:
Lofta (H) Råberga
Hallingeberg (H) Rispetorp
Lofta (H) Hägg
Västra Ed (H) Stora Björka
Samtida händelser
1788-1790 Gustaf III ryska krig Krig mot Ryssland (och Danmark). Fred i Värälä 1790.
1792 Gustav III blir skjuten vid en maskeradbal och dör tretton dagar senare.
1796 Engelsmannen Edward Jenner skapar ett vaccin mot smittkoppor.
1805-1807 Kriget i Pommern – (inom ramen för Napoleonkrigen) krig mot Frankrike.
1808-1809 Finska kriget - krig mot Ryssland och Danmark. Fred i Fredrikshamn 1809.
1812-1813 Svenskt deltagande i slutstriderna mot Napoleon. Fred i Paris 1814.
1813-1814 Sverige i krig mot Danmark, fred i Kiel 1814.
1818 Karl XIII avlider och Karl XIV Johan blir kung över Sverige och Norge.
1830 Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1834 Det första mekaniska bomullsväveriet etableras i Rydboholm i Västergötland.
1834 Koleran kommer till Göteborg och sprids hastigt över landet. 12 500 dör.
1841 Stockstraffet avskaffas.
1842 Riksdagen inför obligatorisk skolgång. Varje församling måste ha en folkskola.
1844 Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1844 Gustaf Erik Pasch uppfinner säkerhetständstickan som blir en världsartikel.
Källor:
Födelse: Lofta 1745-1801 CI:3 sidan: 245
 
Vigsel: Gamleby (H) C:4 (1795-1827) Bild 19 / sid 31
 
Husförhör: Västra Ed (H) AI:20 (1842-1846) Bild 11 / sid 4
 
Dödsbok: Västra Ed 1828-1861 EI:1 sidan: 289
Födelse: Lofta 1745-1801 CI:3 sidan: 245
Husförhör: Lofta 1782-1786 AI:1 sidan: 367
Husförhör: Lofta 1806-1810 AI:2 sidan: 35
Vigsel: Gamleby 1795-1828 CI:4 sidan: 31
Husförhör: Hallingeberg 1806-1812 AI:5 sidan: 354
Husförhör: Lofta 1811-1815 AI:5 sidan: 197
Husförhör: Västra Ed (H) AI:20 (1842-1846) Bild 11 / sid 4
Dödsbok: Västra Ed 1828-1861 EI:1 sidan: 289
-----------------------------------------------------
Barn 1 födelse: Lofta 1801-1853 CI:4 sidan: 85
Barn 2 födelse: Västra Ed 1799-1824 CI:6 sidan: 250
Barn 3 födelse: Västra Ed 1799-1824 CI:6 sidan: 315
Barn 4 födelse: Västra Ed 1825-1852 CI:7 sidan: 25