Per Örberg
(1695-1742)
Ryttare vid Tjusts komp. Östgöta Kavalleriregemente
Bodde i Sågartorpet, Skörserum, Västra Ed (H)

Far: Börje Persson
Mor: Anna Persdotter
Födelse: 1695-07-25 Gamleby (H) 25 Julii föddes Börje Pärsson och Anna Pärsdotters barn i Lÿckerum och undfick Cristendom Dnica 10 lost Trinit - kallades Pär.
Dop: Gamleby (H) Mansf: Anders i … Östen i Rumma, Lars i Stämmerum, Oloff i Lyckerum, Quinf: …i Ringarum, Maria i …hult, … Danielsdr i Himmelsrum, … Olofsdr i …

Gemål: Greta Larsdotter (170(0/1)-1743)
Lysning:  
Vigsel: 1721-03-19 Dalhem (H) Ryttaren Pär Öhrberg copulerades 19 Martii med pigan Margaretha Larsdotter, Morgongåfva 10 lod silfwer.
Barn: Johan Persson (1724-1784)

Död: 1742-11-10 Umeå (AC) Enligt generalmösterrullarna skall han ha avlidit under hans regementes hemtransport från kriget i Finland, troligen då i Umeå.
(47 år 3 mån)
Begravd:  
Livshistoria:  fm mm ff ff f (736)
Per Börjesson (Örberg) föddes torsdagen den 25 juli 1695 i Löckerum i Gamleby socken (H) i Småland av föräldrarna Anna Persdotter () och hennes man skattebonden Börje Persson (ca 27 år).

Från år 1719 städlas Per som ryttare med namnet Örberg för nr 68 Skörserums rote vid Tjusts kompani av Östgöta kavalleriregemente, med boställe i Skörserum ryttartorp kallat Sågartorpet i Västra Ed socken.
Hans rusthållare var Bruksförvaltare Isak De Berch. Per ersatte Måns Sjöstedt om vilken det står i rullan "gift, 34 (år), 9 3/4 (tjänsteår). Karlen sjuklig och kan aldrig blifa bättre, casseras". (1)

1721 när han var 25 år gammal, gifte han sig i Dalhem socken (H) med pigan Margareta (kallad Greta) Larsdotter som var omkring 20 år gammal, och född i Dalhem.

Per och Greta Larsdotter fick följande barn:
1) Catharina Persdotter 1721-1752
2) Johan Persson 1724-1784
3) Maria Persdotter 1726-
4) Anna Persdotter 1729-
5) Kerstin Persdotter 1732-
6) Anders Persson 1734-1734
7) Helena Persdotter 1735-
8) Margareta Persdotter 1739-1739

Barn 1-6 föddes i Skörserum i Västra Ed.
Barn 7 och 8 föddes i Överum i Västra Ed.

I 1728 års mönsterrulla står: "Bruksförvaltare Isach De Besches ägor. Tiänare: Måns Sjöstedt. Casserad på Generalmönstringen år 1719 den 12 december. Samma åhr presenterades: Per Örberg 33 (år) 9 (tjänsteår) Calmarbo. Sköresrum Skattehemman.
Vi får också veta att hans häst, en 19 årig brun vallack bedömms som utgammal och oduglig. (2).

1734 (dec) dog deras son Anders 14 dagar gammal. Dödsorsak står ej.

Från år 173(5/6) var han Ryttare vid Överum i Västra Ed (1).

1739 (2 sep) dog deras dotter Margareta 10 veckor gammal. Dödsorsak står ej.

1739 (13 sept) hölls generalmönstring i Linköping. Av rullan framgår att Bruksförvaltare Isach De Berch har dött och att sonen hovjunkare Johan Georg De Berch har övertagit rusthållet den 3 september 1733. "Tiänare för Skörserum Pehr Öhrberg. Född i Calmar län. Ed socken. 44 år (gammal), 20 (tjänsteår), gift" (3)

1741 sker en ny generalmönstring i Lindköping. Mönstringsförättare är Högvälborne Greve Axel Spenser och Rådmannen i Kong. Majts och Riksens Krigskollegium Abraham Cederholm. "Per Öhrberg 46 år, 22 tjänsteår, gift".
Hans häst var ett brun sto utan tecken på huvudet men med ljusare bog. Dessutom är också antecknat "comond", dvs. kommenderad, i detta fall avser detta att Per var utkommenderad till kriget mot Ryssland. (4)

Östgöta Ryttare kom aldrig att delta i några större slag under detta krig. När den svenske överbefälhavaren kapitulerade den 25 augusti 1742 ingick i villkoren att de svenska trupperna skulle utrymma Finland.
I slutet på september 1742 nådde Östgöta ryttare fram till Vasa och förlades i Malax ca 2 mil sydost om staden Vasa. Ryttare och hästar var uttröttade, proviant och foder, pengar, allt var slut.
I mitten på oktober embarkerade man på den under stora svårigheter ihopsamlad transportflottarna. Den 31 oktober ankom resterna av regementet, 75 man, till Umeå. Då hade de i 15 dagar legat på klabbar och öar utanför kusten med proviant för endast 4 dagar (5).

1744 den 26 oktober genomförs en generalmönstring i Gamleby av Tjust kompani. Av denna framgår "No 68 (rotenummer) Per Öhrberg blifit död den 10 november 1742 och istället den 4 mars 1743 antagit Olof Öferberg? 25 år, 1 11/2 (tjänsteår) (6).

Eftersom Per dog den 10 november kan vi med stor säkerhet fastställa att han troligen dog i Umeå av sjukdom och umbärande.
Hattarna och Mössornas misslyckade krig mot Ryssland innebar för Tjust kompani att 13 ryttare dog i Finland, 23 dog under hemtransporten. 2 dog i Umeå. 3 blev kvar i Finland och Umeå.
Av de 56 ryttare som blev utkommenderade i krig kom endast 15 hem till Tjustbyggden igen.

Per var bosatt på följande platser:
Gamleby (H) Löckerum
Västra Ed (H) Skörserum
Västra Ed (H) Överum
Umeå (AC)
Samtida händelser
1697 Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697 Stockholms slott brinner ner.
1700-1721 Stora nordiska kriget Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige.
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar.
1710 kom pesten till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
1718 uppfanns maskingeväret av James Puckle.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1725 Missväxt i stora delar av landet med svält som följd.
1726 Konventikelplakatet införs som förbjuder bönemöten i hemmen.
1734 Ny lag avskaffar stympning som bestraffning.
1738 Partinamnen hattar och mössor börjar att andvändas i riksdagen.
1739 Vetenskapsakademin grundas.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
Källor:
Födelse: Gamleby 1694-1700 CI:1 Sidan: 214
Födelse 1695-07-25
 
Vigsel: Dalhem 1689-1730 CI:2 Sidan: 369
Vigsel 1721-03-19
 
Husförhör: Västra Ed 1727-1728 AI:1 Sidan: 100
Sågartorpet 27 februari 1727
 
Husförhör: Västra Ed 1729-1730 AI:2 Sidan: 3
Sågartorpet 19 februari 1729
 
Husförhör: Västra Ed 1729-1730 AI:2 Sidan: 43
Sågartorpet 1730
 
Husförhör: Västra Ed 1736-1776 AI:3 Sidan: 9
Öfverum ca 1736-40
Födelse: Gamleby 1694-1700 CI:1 Sidan: 214
Vigsel: Dalhem 1689-1730 CI:2 Sidan: 369
Husförhör: Västra Ed 1727-1728 AI:1 Sidan: 100
Husförhör: Västra Ed 1729-1730 AI:2 Sidan: 3
Husförhör: Västra Ed 1729-1730 AI:2 Sidan: 43
Husförhör: Västra Ed 1736-1776 AI:3 Sidan: 9
-------------------------------------------------------
Barn 1 födelse: Västra Ed 1706-1732 CI:3 sidan: 107
Barn 2 födelse: Västra Ed 1706-1732 CI:3 sidan: 125
Barn 3 födelse: Västra Ed 1706-1732 CI:3 sidan: 144
Barn 4 födelse: Västra Ed 1706-1732 CI:3 sidan: 163
Barn 5 födelse: Västra Ed 1706-1732 CI:3 sidan: 187
Barn 6 födelse: Västra Ed 1733-1772 CI:4 sidan: 17
Barn 6 död: Västra Ed 1733-1764 CI:4 sidan: 341
Barn 7 födelse: Västra Ed 1733-1772 CI:4 sidan: 25
Barn 8 födelse: Västra Ed 1733-1772 CI:4 sidan: 57
Barn 8 död: Västra Ed 1733-1764 CI:4 sidan: 360
(1) Generalmönsterulla för Östgöta Kavallerireg. 1719. KO 4775, 6/7 Ej paginerad. Kompaninr. 68.
(2) Generalmönsterulla för Östgöta Kavallerireg. 1728. KO 4776, 4/9 Pag.184. Kompaninr. 68.
(3) Generalmönsterulla för Östgöta Kavallerireg.1739. KO 4778, 4/9 Pag.184. Kompaninr. 68.
(4) Generalmönsterulla för Östgöta Kavallerireg.1741. KO 4779, 4/9 Ej paginerad. Kompaninr. 68.
(5) Enligt boken "Östgöta Kavalleriregemente under frihetstiden och Gustaf III:s regering.
(6) Generalmönsterulla för Östgöta Kavallerireg. 1744. KO 4780, 4/8 Pag.153. Kompaninr. 68.