Johan Olofsson
(1708-1778)
Bonde i Rummelsrum, Gamleby (H)

Far: Olof Nilsson (-1710)
Mor: Karin Larsdotter (-1736)
Födelse: 1708-03-03 Gamleby (H) d. 3 Martii föddes Olüfs och hustru Karins barn i Ballersrum och christnades kallades Johan
Dop: Gamleby (H) Jöran i Krejstad, Gabriel i Synestad, Jöns i Gunnerstad, Anders Olufsson i Rödja, h. Ingeborg i Gamlebyen, Elisabeth i Krejsta, Gunilla i Torp, Maria ibidem, Kierstin i Rödja.

Gemål: Karin Andersdotter (ca 1705-1768)
Lysning:  
Vigsel: 1730-12-13 Odensvi (H) d. 13 Dec. dr. Johan Olofson i Rumelsrum Gamla By sochn. och p. Karin Andersd. i Kila.
Barn: Cicilia Johansdotter (1731-1792)

Död: 1778-01-27 Gamleby (H) Joh: Olsson. d. 27 Jan: dog af ålderdomsbräcklighet Johan Olofsson uti Rummelsrum. Han var 69 åhr , 10 månader och 1 vecka gammal. Begrofs d: 8 Febr. -
Begravd: 1778-02-08 Gamleby (H)
Livshistoria:  fm mm mf mf (378)
Johan Olofsson föddes tisdagen den 3 mars 1708 i Baldersrum i Gamleby socken (H) i Småland av föräldrarna Karin Larsdotter och hennes man Olof Nilsson.

1710 när Johan var 2 år och 6 månader gammal dog hans far Olof Nilsson i Baldersrum. Dödsorsak eller ålder står ej.

1730 när han var 22 år gammal gifte han sig i Odensvi socken med pigan Karin Andersdotter som var ca 25 år gammal, och som kom ifrån Kila i Odensvi (H). Hon flyttade hem till honom i Rummelsrum i Gamleby.

Johan och Karin Andersdotter fick följande barn:
1) Cicilia Johansdotter 1731-1792
2) Olof Johansson 1735-

Barnen föddes i Rummelsrum, Gamleby.

1768 efter 37 års äktenskap och när Johan var 60 år gammal, dog hans hustru Karin i Rummelsrum av "bröstsjuka" 62 år gammal.

9 år och 9 månader senare, dvs i januari 1778 avled Johan i Rummelsrum, av ålderdomsbräcklighet 69 år och 10 månader gammal.

Johan var bosatt på följande platser:
Gamleby (H) Baldersrum
Gamleby (H) Rummelsrum
Samtida händelser
1718 uppfanns maskingeväret av James Puckle.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1770 Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1772 Gustav III genomför en improviserad statskupp i augusti.
Källor:
Födelse: Gamleby 1700-1723 CI:2 sidan: 324
 
Vigsel: Odensvi 1722-1800 CI:3 sidan: 33
December 1730
 
Husförhör: Gamleby 1735-1738 AI:1 sidan: 20
Rumelsrum, Ramstad rote åren 1735 och 1736
 
Husförhör: Gamleby 1740-1749 AI:2 sidan: 82
Rumelsrum, Ramstad rote
 
Husförhör: Gamleby 1754-1763 AI:2 sidan: 37
Rumelsrum, Ramstad rote
 
Husförhör: Gamleby 1754-1763 AI:2 sidan: 209
Rumelsrum, Ramstad rote 1757
 
Husförhör: Gamleby 1758-1772 AI:3 sidan: 34
Rumelsrum åren 1761-1767, Johan med hustru och barn.
 
Dödsbok: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 635
Födelse: Gamleby 1700-1723 CI:2 sidan: 324 (tryckt boksida: 279)
Vigsel: Odensvi 1722-1800 CI:3 sidan: 33
Husförhör: Gamleby 1735-1738 AI:1 sidan: 20
Husförhör: Gamleby 1740-1749 AI:2 sidan: 82
Husförhör: Gamleby 1754-1763 AI:2 sidan: 37
Husförhör: Gamleby 1754-1763 AI:2 sidan: 209
Husförhör: Gamleby 1758-1772 AI:3 sidan: 34
Dödsbok: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 635
---------------------------------------------------------
Barn 1 födelse: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 225
Barn 2 födelse: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 243