Bengt Bengtsson
(1719-1790)
Kyrkoföreståndare och rusthållare i Dråpstad, Lofta (H)

Far: Bengt Arvidsson (-1752)
Mor: Karin Larsdotter (-1752)
Födelse: 1719-11-21 Lofta (H) Bengt. Bengt Arvidssons och hustr. Karin Larsdotters son i Dråpstad född d. 21 och döpt d. 22 ibid.
Dop:1719-11-22 Lofta (H) Lars Larsson, Bengt H i Olstorp, Lars Jonsson i ?, Oluf O i ? Kjerstin Jonsdotter i Dråpstad, Kjerstin Johansdr ibm. Brita Larsdr. i ? Karin Nilsdr, Kjerstin Andersdr

Gemål: Karin Andersdotter (1724-1790)
Lysning:  
Vigsel: 1745-10-20 Dalhem (H) Dom: 20 Trin: ? Benct Benctsson i Dråpstad Lofta S. och Pig. Carin Andersd: i Olstorp
Barn: Lars Bengtsson (1750-1813)

Död: 1790-04-06 Lofta (H) Kyrko=föreståndaren och rusthållaren Bengt Bengtsson i Dråpstad, af stygn död d:6 April och begrafven d:11 ~ 70-4-2-3
Begravd: 1790-04-11 Lofta (H)
Livshistoria:  fm fm mm ff (348)
Bengt Bengtsson föddes lördagen den 21 november 1719 i Dråpstad i Lofta socken (H) i Småland av föräldrarna Karin Larsdotter (ca 44 år) och hennes man Bengt Arvidsson (ca 43 år)

1745 när Bengt var 25 år gammal gifte han sig med pigan Karin Andersdotter som var 21 år gammal och kom ifrån Olstorp i Dalhem socken (H)

Bengt och Karin Andersdotter fick följande barn:
1) Kerstin Bengtsdotter 1747-
2) Lars Bengtsson 1750-1813
3) Benct Bengtsson 1753-
4) Anders Bengtsson 1755-
5) Karin Bengtsdotter 1758-
6) Nils Bengtsson 1762-

Alla barnen föddes i Dråpstad, Lofta socken.

1752 när Bengt var 32 år gammal, och med ändast 20 dagars mellanrum dog både hans far och mor. Först dog hans far Bengt Arvidsson i Dråpstad, 76 år gammal, och 20 dagar senare dog hans mor Karin Larsdotter 77 år gammal.

Bengt var både rotemästare, rusthållare och kyrkoföreståndare så jag har hittat honom i en del sockenstämmoprotokoll.

Lofta sockenstämmoprotokoll (sidan 5) 1
11 juni 1758
§11. Sochnemannen Benkt Benktsson i Dråpstad afsade sig Rotemästare sysslan, och förordnades i hans stelle Benkt Johansson i Lapserum til Rotemästare i Fästads roten. 1

Lofta sockenstämmoprotokoll (sidan 19) 1
5 juni 1768
§23. Kyrkovärden Eric Andersson i Vifvelsjö entledigades från Kyrkovärdskapet med tacksägelse för ärlig och långvarig tjänst, och i hans ställe blef Bengt Bengtsson i Dråpstad til Kyrkovärd antagen.

Lofta sockenstämmoprotokoll (sidan 30) 1
12 maj 1771
13o. Kyrkovärden Bengt Bengtsson i Dråpstad och Sexmannen Anders Svensson i Älgenäs entledigades äfven med tacksägelse för redelig och nöijachtig betjening; och then förres ställe blef Oluf Sunesson i Juhlby antagen, samt i then senares Jean Larsson i Ekeby.

Lofta sockenstämmoprotokoll (sidan 33) 1
5 juli 1772
§8. Till fullmägtig, at å Sochnens vägnar bevaka Brandstodssakens förlopp vid extraordin. Tinget d. 27 nästkom. Julii utnämdes och anmodades Bengt Bengtsson i Dråpstad, som skall förses med fullmagt, den han kan transportera på någon annan, om så nödigt finnes, hvilken Socknemännen åtaga sig skäligen betala för Brandstodsmålen både om Kolhe Bod och Flugenäs.

1790 (apr) efter 44 års äktenskap dog Bengt i Dråpstad, Lofta av "stygn" vilket antagligen menas "håll och stygn" vilket är detsamma som lunginflammation. Han blev 70 år.
26 dagar senare dog även hans hustru Karin. Hon dog av "bröstsjuka" 65 år gammal.

Bengt var bosatt på följande platser:
Lofta (H) Dråpstad
Samtida händelser
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1753 Sverige går från den julianska kalendern till den gregorianska. Från 17 februari till 1 mars.
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike, lever till 1791. (35 år)
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1772 Gustav III genomför en improviserad statskupp i augusti.
1778 Kvinnor får lov att vara anonyma i födelseboken vid födsel av oäkta barn.
1779 Sverige förbjuder den häxjakt som pågått sedan 1400-talet.
1788-1790 Gustaf III ryska krig Krig mot Ryssland (och Danmark). Fred i Värälä 1790.
Källor:
Födelse: Lofta 1705-1744 CI:2 sidan: 94
Födelse 1719-11-21
 
Vigsel: Dalhem 1730-1793 CI:3 sidan: 42
Vigsel 1745-10-20
 
Husförhör: Lofta 1768-1770 AI:1 sidan: 12
Dråpstad 1768
 
Husförhör: Lofta 1776-1781 AI:1 sidan: 139
Dråpstad 1777
 
Husförhör: Lofta 1776-1781 AI:1 sidan: 241
Dråpstad 1780-81
 
Husförhör: Lofta 1782-1786 AI:1 sidan: 403
Dråpstad 18 Januari 1786
 
Dödsbok: Lofta 1745-1802 CI:3 sidan: 509
† 1790-04-06
Födelse: Lofta 1705-1744 CI:2 sidan: 94
Vigsel: Dalhem 1730-1793 CI:3 sidan: 42
Husförhör: Lofta 1768-1770 AI:1 sidan: 12
Husförhör: Lofta 1776-1781 AI:1 sidan: 139
Husförhör: Lofta 1776-1781 AI:1 sidan: 241
Husförhör: Lofta 1782-1786 AI:1 sidan: 403
Dödsbok: Lofta 1745-1802 CI:3 sidan: 509
--------------------------------------------------
Barn 1 födelse: Lofta 1745-1801 CI:3 sidan: 20
Barn 2 födelse: Lofta 1745-1801 CI:3 sidan: 36
Barn 3 födelse: Lofta 1745-1801 CI:3 sidan: 72
Barn 4 födelse: Lofta 1745-1801 CI:3 sidan: 89
Barn 5 födelse: Lofta 1745-1801 CI:3 sidan: 107
Barn 6 födelse: Lofta 1745-1801 CI:3 sidan: 129
1 Lofta Sockenstämmoprotokoll 1757-1773