Mattias Köhler
(1703-1758)
Kyrkoherde i Rute och Lärbro på Gotland (I)

Far: Matthias Köhler (1648-1714)
Mor: Elisabeth Godtman ( -1736)
Födelse: 1703 Vänge (I) Född i prästgården Vänge
Dop: 

Gemål: Beata Alschovius (1710-1776)
Lysning:  
Vigsel: 1744-09-04 Rute (I)
Barn: Mattias Köhler (1750-1784)

Död: 1758-04-16 Rute (I) Dog i prästgården Rute
(55 år)
Begravd:  
Livshistoria:  mf ff mm ff (396)
Matthias Matsson Köhler, född 1703 i Vänge, der fadren, Matthias Hansson Köhler, var kyrkoherde.
Prestvigd d. 29 April 1729 till Comminister i Vänge. V.
Pastor i Lärbro 1732.

Efter Cramerus fick Petrus Åkerman flesta rösterna vid valet, hvarom blef tvist. Emellertid blef Rone ledigt, Åkerman afsade sig sina anspråk här. Vid nytt förslag och val fick Matthias Köhler flesta rösterna, och tillträdde Rute d. 1 Maj 1741.

Introducerades der af J. Wallin d. 4 Sept 1744 och vigdes på samma gång med Beata Matsdotter Alschovius från Alskog.

Prost öfver N. Tredingen 1754.
Afled d. 16 April 1758, 55 år gammal.
- Enda barnet och sonen Matthias var egare till hela Grodda i Fleringe.

Mattias var bosatt på följande platser:
Gotland (I) Vänge, prästgården
Gotland (I) Rute, prästgården
Samtida händelser
1718 uppfanns maskingeväret av James Puckle.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1740 Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1753 Sverige går från den julianska kalendern till den gregorianska. Från 17 februari till 1 mars.
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike, lever till 1791. (35 år)
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
Källor:
Visby stifts herdaminne av O. W. Lemke (sidan 152)