Nils Lauritzen Gardeus
(1584-1661)
Präst i Garde och Etelhem på Gotland (I)
Var även riksdagsman.

Far: Lauritz Jensen (före 1560-1593)
Mor:
Födelse: 1584 Vall (I) Född i prästgården i Vall
Dop: 

Gemål: Anna Povelsdotter (-1630)
Elisabeth Jönsdotter
Lysning:  
Vigsel: 1608 
Barn: Elisabeth Nilsdotter Gardeus

Död: 1661-01-08 Garde (I) (77 år)
Begravd:  
Livshistoria:  mf ff mm ff mm f (3174) mf ff mm mm fm f(3194)
Nils och Anna Povelsdotters barn:
1) Appolonia 1610, gift med Hans Oxwnwaldt präst i Sanda
2) Maren Maria 1612
3) Elisabeth 1614 gift med Holger Christensen präst i Dalhem
4) ett barn 1616
5) Margaretha 1618-1694 gift med Christen Christensson präst i Öja
6) Lars Neogard Gardeus Nicolai 1620-1673 var präst i Östergarn
7) ett barn….
8) Bodilla 1626 gift med Betel Norby präst i Klinte
9) Anne 1628-1708 gift med N Judichaerus präst i Vamlingbo

Niels och Elisabeth Jönsdotters barn:
10) ett barn född ca 1631
11) Jöns Gardeus Nilsson 1633-1681
12) Magdalena Gardeus Nilsdotter född ca 1635
13) Ingrid född 1639-1696
14) Per född ca 1641-1657
15) ….Gardea Nilsdotter född 1643-
16) Judith 1644-1694
17) ….Gardeus Nilsson 1646-
18) Christina 1647-1723
19) Paul ca 1648-

Niels var präst från 1621 till 1661. Prost för Sudertredingen 1627. Superintendent i mars 1656

Prosten Nils var en synnerligen betrodd man som även hade sinne för ekonomiska realiteter. Han genomdrev skattefrihet för sig och sina efterkommande för några skattegårdar i Garde direkt från konung Carl X Gustaf som han i sin vagn skjutsade från Garde till När under ett konungabesök på Gotland.
Enligt traditionen skulle det ha varit under denna resa som skattefriheten skulle ha blivit beviljad.
Han lyckades även genom användande av sin auktoritet och sitt goda namnplacera sina söner och mågar på attraktiva pastorat runt om på ön.
Han blev utsedd till prost för sudertredingen 1627 och valdes till superintendent i mars 1656.
Denna post fick han dock endast behålla ett år. Han blev avsatt eller avgick möjligen frivilligt efter ett bråk angående tillsättande av kyrkoherdetjänsten i Öja där han placerat en av sina mågar. Han var riksdagsman 1647 och 1650.

Tillsammans med sina två hustrur hade han 21 barn av vilka 14 nådde vuxen ålder. Dessa kallades sig Gardeus och Neogard.
Genom sina efterkommande kom prosten Gardeus att dominera den gotländska medelklassen under slutet av 1600-talet, 1700-talet och början av 1800-talet.
Hans ättlingar kom att gifta in sig i flertalet av de stora prästsläkterna och även i de stora kalkdynastierna på Gotland.

I Garde pastorat satt hans efterkommande som präster eller prästfruar i oavbruten följd ända fram till 1806.

I kyrkan finns ett stort epitafium där prosten själv, hans båda fruar och hans 21 barn är avbildade.

"Anno 1661 den 8 jan w:i sin alders 77 ahr döde hederlig oc Wellærde mand, Hr: Niels Larsøn wal Fordom Gúds ords töenere i disse Sogner, Garde oc Etelhem i 53 aar och proúst i söndertreding i 35 aar oc Ligger her nedenfore med 2 sine b: hústrúer Begraffúen, den ærlig oc gúdsfr˙chtige hústrú Anna poffúels dat: som döde 1630 oc har födt ham 9 Bķrn, af huilke de 6 soffúe i Herren: Den ærlige oc Gúdfr˙chtia hustru Elizabeth JensD húilcken döde 1660 oc har födt ham 12 Bķrn till Werden, af húilcke de 5 soffúe i HeRren: forwente almindelig döds uppstandelse oc ? hans effterleffúende Börn, oc ??ffuinge Dette Epitaphium, Gud till ære, Kircken till ?irath Och Dennem till en åmindelse, ladet Bekoste"

Nils var bosatt på följande platser:
Gotland (I) Vall, prästgården
Gotland (I) Garde
Samtida händelser
1592 Johan III dör och efterträds av sonen Sigismund som även är kung i Polen.
1599 Kung Sigismund avsätts av en riksdag i Sverige.
1599 Karl IX blir svensk riksföreståndare.
1600 Linköpings blodbad.
1604 Karl IX blir kung.
1611 Danmark angriper Sverige.
1611 Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1613 Kalmarkriget avslutas. Sverige tvingas betala lösen för Älvsborgs fästning.
1618-1648 Trettioåriga kriget svenskt deltagande åren 1630-1648.
1628 Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa.
1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1643-1645 Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1650 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent ägde jorden de brukade.
1650 Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kom straffades hårt.
1655-1660 Karl X Gustav polska krig - krig mot Polen. Fred i Olivia 1660.
1656-1661 Karl X Gustav ryska/livländska krig - krig mot Ryssland. Fred i Kardis 1661.
Källor:
epitafium