Anna Hansdotter
(-1775)
Mjölnarhustru i Havetskvarn, Odensvi (H)

Far:
Mor:
Födelse:   Troligen född i Åtvid 1678.1
Dop: 

Gemål: Olof Jönsson (-1711)
Sven Mårtensson (1681-1742)
Lysning:  
Vigsel: 1712-05-11 Odensvi (H) d. 11 May wigdes Sven Mårtensson i Swartorp och mölnaränkan vid hafvet quarn Anna Hansdr. morgongåfv. 30 lod --
Barn: Per Svensson (1721-1767)

Död: 1775-10-11 Odensvi (H) Octob. d. 11 enkan H. Anna Hansdotter i Hafvets quwarn.
(97 år)
Begravd:  Odensvi (H)
Livshistoria:  fm mm mm mf m (765)
Anna Hansdotter är troligen född i Åtvid socken år 1678.
Hon gifte sig 1:a gången med Olof Jönsson, som var mjölnare i Havets kvarn i Odensvi (H)

Anna och Olof Jönsson fick följande barn:
1) Maria Olofsdotter 1704-
2) Elisabeth Olofsdotter 1706-

Barnen föddes i Kvarntorpet i Åtvid socken.

1709 flyttade de från Åtvid till Odensvi (H)
1711 dog hennes man Olof Jönsson, troligen i pesten

-------------------------------------------

1712 (maj) gifte hon sig för 2:a gången. Nu med Sven Mårtensson som bodde i Svartorp i Odensvi och som var 30 år gammal.

Anna och Sven Mårtensson fick följande barn:
3) Brita Svensdotter 1715-1757
4) Kerstin Svensdotter 1718-1808
5) Per Svensson 1721-1767

1742 efter 29 års äktenskap dog hennes man Sven Mårtensson 60 år gammal.

1757 dog hennes dotter Brita 42 år gammal.
1767 dog henne son Per av "hetsig sjukdom" 45 år gammal.
1775 avled Anna, troligen uppåt 97 år gammal.

Anna var bosatt på följande platser:
Odensvi (H) Havetskvarn
Samtida händelser
1685 Johann Sebastian Bach föds i Tyskland.
1695 En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd.
1697 Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1700-1721 Stora nordiska kriget Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige.
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar.
1710 kom pesten till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1772 Gustav III genomför en improviserad statskupp i augusti.
Källor:
Vigsel: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 156
vigsel 1712-05-11
 
Husförhör: Odensvi 1730-1739 AI:2 sidan: 124
"Qvarnen", Sven Mårtensson och hustru Anna Hansdotter
 
Husförhör: Odensvi 1763-1771 AI:6 sidan: 384
Anna (Annika) Hansdotter i Havetskvarn 1769-1771
 
Husförhör: Odensvi 1772-1780 AI:6 sidan: 103
Anna (Annika) Hansdotter i Havetskvarn 1772-1774
 
Dödsbok: Odensvi 1722-1801 CI:3 sidan: 467
Vigsel: Odensvi 1722-1801 CI:3 sidan: 156
Husförhör: Odensvi 1730-1739 AI:2 sidan: 124
Husförhör: Odensvi 1763-1771 AI:5 sidan: 384
Husförhör: Odensvi 1772-1780 AI:6 sidan: 103
Dödsbok: Odensvi 1722-1801 CI:3 sidan: 432
Barn 3 födelse: Odensvi 1688-1722 CI:2 sidan: 256
1