Hans Trybom
(1661-1736)
Kavallerikorpral och Rusthållare
Bodde i Tingetorp, Gärdserum (E)

Far: Nils Trybom (1633-1708)
Mor: Maria de la Grange (ca 1631-1702)
Födelse: 1661 Gärdserum (E) Tingetorp
Dop: 

Gemål: Margareta Gelsenia (ca 1663-1733)
Maria Knutsdotter (ca 1696-1776)
Lysning:  
Vigsel: ca 1683 Gärdserum (E)
Barn: Anders Hansson Trybom (1684-1727)

Död: 1736-09-01 Gärdserum (E) d. 1 Sept. dödde Cavallerie Corporalen Hans Trybom i Tingtorp, begraf. d 12 - 75 åhr gl.
Begravd: 1736-09-12 Gärdserum (E)
Livshistoria:  ff mm fm mf f (620)
Hans Trybom föddes ca 1661 i Tingetorp i Gärdserums socken i Östergötlands län (E) av föräldrarna Maria de la Grange (ca 30 år) och hennes man Löjtnanten Nils Trybom (28 år)

Ca 1683 när han var en ca 22 år gammal gifte han sig med Margareta Gelsenia (20 år) som var kyrkoherdedotter från Gärdserum.

Hans och Margareta Gelsenia fick följande barn:
1) Anders Hansson Trybom 1684-1727
2) Katarina Hansdotter Trybom 1687-1757
3) Johan Hansson Trybom 1694-1766
4) Philip Trybom 1703-1732
5) Fredric Hansson Trybom 1704-1782

1702 när Hans var 41 år gammal dog hans mor Maria de la Grange, 71 år gammal.

1703 vid Karl XII:s generalmönstring utanför fästningen i Thorn i Polen, begärde Hans avsked, vilket han också fick.

1708 dog hans far Nils Trybom, 75 år gammal.
Efter att hans far avlidit, övertog han rusthållet vid Tingetorp.
Antagligen trodde han inte att hans bror Alexander skulle återkomma från kriget, och att han hade hela rusthåller för sig själv, men Alexander återkom, och tvistigheterna fick avgöras av högsta instans med såväl landshövding som regementschef påkopplade.

Att han inte kom speciellt bra överens med sin bror Alexander Trybom (1664-1754) kan man tex läsa om i protokollet från laga vinterting 1724 vid Tjust häradsrätt:
"Corporalen Hans Trybom har instämt sin Broder Lieutenanten Hr Alexander Trybom, för giordt intrång i rusthållet Tingetorp. Dito Hafwa de hwarannan vice versa instämt för skiällsord samt öfwerwåld med mera…

1727 dog hans son Anders 42 år gammal.

1732 dog hans son Philip 29 år gammal.

1733 dog hans hustru Margareta Gelsenia, 70 år gammal.

-------------------------------------------

1735-01-26 när han var 74 år gammal, gifte han sig för andra gången, nu med Maria Knutsdotter.

1736 (1 år och 7 månader efter det 2:a giftemålet) avled Hans Trybom 75 år gammal.

Hans var bosatt på följande platser:
Gärdserum (E) Tingetorp
Samtida händelser
1666 Lunds universitet grundas.
1668 Sveriges riksbank grundas.
1676 Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1685 Johann Sebastian Bach föds i Tyskland.
1685 Georg Friedrich Händel (Barockmusikens mästare) föds i Tyskland.
1687 Sir Isaac Newton upprättar gravitationslagen.
1695 En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd.
1697 Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697 Stockholms slott brinner ner.
1700-1721 Stora nordiska kriget Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige.
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar.
1710 kom pesten till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör.
1718 uppfanns maskingeväret av James Puckle.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1719 Ca 2000 soldater frös ihjäl på fjället mellan Handöl i Sverige och Tydalen i Norge.
1720 Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1734 Lag bestämmer att bouppteckning är obligatorisk vid dödsfall i Sverige.
Källor:
Dödsbok: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 339
Dödsbok: Gärdserum 1730-1776 CI:2 sidan: 339
Boken: Broddebo - historien om en by sidan 347
Boken: Gård och släkt - Tryserum-Hannäs årsbok 1997 sidan: 118