Nils Trybom
(1633-1708)
Löjtnant vid Kavalleriet o Rusthållare
Bosatt i Tingetorp, Gärdserum (E)

Far: Nicolaus Benedicti Retzius (1594-1653)
Mor: Kerstin Svensdotter (1599-1688)
Födelse: 1633-03-16 Tryserum (E) Född i prästgården
Dop: 

Gemål: Maria de la Grange (1631-1702)
Margareta Rymonia
Lysning:  
Vigsel: 1660 
Barn: Hans Trybom (1661-1736)

Död: 1708 Gärdserum (E) Tingetorp
(75 år gammal)
Begravd:  Gärdserum (E)
Livshistoria:  ff mm fm mf ff (1240)
Nils Trybom föddes lördagen den 16 mars 1633 i Tryserums prästgård, av föräldrarna Kerstin Svensdotter (33 år) och hennes man kyrkoherden Nicolaus Benedicti Retzius (38 år)

På julafton 1653 när Nils var 20 år gammal dog hans far kyrkoherden Nicolaus Benedicti Retzius, 59 år gammal.

1660 när han var 27 år gammal gifte han sig med änkan Maria de la Grange (ca 29 år) Hon var änka efter en av hans krigskamrat Hans Andersson Somme.
Paret var bosatt i Tingetorp i Gärdserum socken.

Nils och Maria de la Grange fick följande barn:
1) Hans Trybom 1661-1736
2) Alexander Trybom 1664-1754
3) Elisabet Trybom - 1699
4) Nils Trybom - 1702 (Polen)
5) Beata Trybom - 1740
6) Kerstin Trybom
7) Margareta Trybom
8) Maria Trybom

Osäker på födelseordningen av barnen.

1688 när han var 55 år dog hans mor Kerstin Svensdotter i en ålder av 88 år.

1702 stupade/dog hans son Nils i Polen.

1702 dog även hans hustru Maria de la Grange, 71 år gammal.

-------------------------------------------

Hans gifte sig för andra gången, (vid en ålder av ca 70 år) tidigast 1703 med Margareta Rymonia, hennes ursprung okänt. Hon framträder i domboken 1709 då hon instämmer styvbarnen för att ha förfördelat henne vid delningen efter hennes salig man.

Hans brorson Jahan Bengtsson Retzius Rosenstolpe (1668-1758) skrev följande om sin farbror:

§ 1
Min farbroder Nils Nilsson kallade sig Trybohm uthaf sin fädernes ort Tryserum hwarest han blef född åhr 1633 d. 16 Martii. Wardt Qwartermästare under Östgiötha Cavallerie, sedan Lieutenant för Prästeryttrarna. Hans hustru war Jägemästarens i Tiust Paul De la Grantzes dotter och het Maria, hwilken tillförenne hade ägdt en Capiten wid nampn … (Hans Andersson Somme)

§ 2
Deras barn woro Kierstin, Margaretha, Maria, Lisbetha, Beatha, Hans, Nils och Alexander.

1708 i en ålder av 75 år dog Nils i Tingetorp, Gärdserum.

Nils var bosatt på följande platser:
Tryserum (E) Prästgård
Gärdserum (E) Tingetorp
Samtida händelser
1643-1645 Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1650 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent ägde jorden de brukade.
1650 Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kom straffades hårt.
1655-1660 Karl X Gustav polska krig - krig mot Polen. Fred i Olivia 1660.
1656-1661 Karl X Gustav ryska/livländska krig - krig mot Ryssland. Fred i Kardis 1661.
1657-1658 Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred i Roskilde.
1658-1660 Karl X Gustav andra danska krig - krig mot Danmark. Fred i Köpenhamn 1660.
1660 Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1666 Lunds universitet grundas.
1668 Sveriges riksbank grundas.
1676 Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1685 Johann Sebastian Bach föds i Tyskland.
1685 Georg Friedrich Händel (Barockmusikens mästare) föds i Tyskland.
1687 Sir Isaac Newton upprättar gravitationslagen.
1695 En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd.
1697 Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697 Stockholms slott brinner ner.
1700-1721 Stora nordiska kriget Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige.
Källor:
Boken: Broddebo - historien om en by sidan: 349
Boken: Gård och släkt - Tryserum-Hannäs årsbok 1997 sidan: 117