Anna Katarina Persdotter
(1805-1878)
Bodde i Fleringe, Gotland (I)

Far: Per Persson (-1838)
Mor: Sofia Hansdotter (-1879)
Födelse: 1805-10-06 Fleringe (I) Nors
Dop: 

Gemål: Lars Lundgren (1809-1848)
Lysning:  
Vigsel:  
Barn: Anna Sofia Lundgren (1836-1911)

Död: 1878-08-04 Fleringe (I) Aug 4, Aug 8 - Arb.enkan Lickedarfve - Anna Cathar. Lundgren Nors - 72, 9, 28 - enka
Begravd: 1878-08-08 Fleringe (I)
Livshistoria:  mf mm m (55)
Anna Katarina Persdotter föddes 1805 i Fleringe socken (I) på Gotland, av föräldrarna Sofia Hansdotter (ca 26 år) och hennes man Per Persson (ca 31 år).

Hon gifte sig med Lars Lundgren som var född i Lunderhage i Fleringe socken.

Anna och Lars Lundgren fick följande barn:
1) Anna Sofia Lundgren 1836-1911
2) Maria Elisabeth Lundgren 1839-
3) Cathrina Wilhelmina Lundgren 1843-
4) Emma Christina Lundgren 1846-

Kyrkoböckerna för Fleringe har brunnit upp men jag har hittar döttrarna i bouppteckninge efter Annas mans föräldrar.

Annas svärföräldrars bouppteckning (uppförd tre år efter hennes makes död)
År 1850 den 23de September, blef uppå anmodan laga bouppteckning förrättad hos Husbonden och Kyrkowärden Mathias Mathiasson och hans hustru Anna Larsdotter vid Lunderhage i Fleringe socken, hvilka makar beslutat all liv undvikande af framtida tvist medan debåda lefva, vill bo utreda och tillgångarnas bodela emellan följande levande barn neml.

Söner: Mathias 37 år gammal, sjöman, vistandet obekant emedan någon underrättelse från honom ej erhållits sedan år 1838 dock kommer hans rätt och bästa vid detta tillfälle att bevakas af fadren Mathias Mathiasson.
Jacob 35 år gammal, arbetskarl, gift med Bondedottren Gertrud Christoffersdotter från Skymnings i Fleringe.
Petter Andreas 33 år, Husbonde, gift med Sofia Elisabeth Persdotter vid Nors i nämnda socken.
Olof Niclas 30 år, arbetskarl, gift med Husbondedottren Brita Maria Pehrsdotter från Nors i Hall.
Johan Daniel 22 år gammal ogift och vistas hemma.

Döttrar: Cathrina 43 år gammal, gift med Husbonden Lars Stenström vid Stenstuga i Bunge.
Brita Maria 26 år, ogift, vilket förmynderskap närvarande Husbonden Anders Godman från Alfvars i Ruthe sig åtog.

Under äktenskapet hafva bemälte makar jemväl sammanaflat en med döden afliden son Lars Lundgren som i lifstiden varit gift och jemte Enkan Anna Catrina Persdotter efterlemnat fyra döttrar neml. Anna Sofia 14 år, Maria Elisabeth 11 år, Cathrina Wilhelmina 7 år och Emma Christina 4 år gammal, hvilkas rätt och .. bevakas af deras efter fadren tilförordnade förmyndare arbetskarlen Jacob Lundgren, samt Husbonden Petter Andreas Lundgren Nors, Lars Stenström Stenstuga och Johan Persson Nors i Fleringe.

1848 dog Annas man Lars Lundgren i Nors i Fleringe, omkring 38 år gammal. Själv levde hon ännu i 30 år.

Anna Katarina var bosatt på följande platser:
Gotland (I) Fleringe
Samtida händelser
1822 358 hus i Norrköping brinner ner, 3 259 personer blir hemlösa.
1830 Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1830 hade Sverige 2 miljoner 288 tusen invånare.
1831 De första hästkapplöpningarna i Sverige hålls på Ladugårdsgärdet i Stockholm.
1832 Göta kanal som påbörjades 1809 öppnas för trafik.
1834 Koleran kom till Göteborg och sprids hastigt över landet. 12 500 avlider.
1841 Stockstraffet avskaffas.
1844 Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1846 Skråväsendet avskaffas. Det blir lättare att bedriva handel.
1853 Den första svenska telegraflinjen, Stockholm-Uppsala, öppnas för allmän trafik.
1855 Offentliga spö- och risstraff avskaffas.
1856 öppnas Sveriges första järnväg, mellan Örebro-Ervalla-Nora.
1858 Husagan avskaffas. En husbonde får inte längre aga sin hustru och anställda.
1859 Kung Oscar I dör. Sonen Karl XV blir ny kung.
1872 Karl XV dör och efterträds av sin bror Oscar II.
Källor:
Bouppteckning:Gotlands norra häradsrätt (-1899) (I) F2B:104 (1851-1851) Bild 850 / sid 18
 
Dödbok:Fleringe (I) CI:1 (1871-1891) Bild 730 / sid 102
Husförhör: Fleringe (I) AI:1 (1871-1880) Bild 820 / sid 80
Husförhör: Fleringe (I) AI:1 (1871-1880) Bild 570 / sid 55
Dödbok: Fleringe (I) CI:1 (1871-1891) Bild 730 / sid 102
Bouppteckning: Gotlands norra häradsrätt (-1899) (I) F2B:104 (1851-1851) Bild 850 / sid 18