Andreas Thoreri Gelsenius
(1611-1677)
Kyrkoherde i Gärdserum (E)
Krigspräst

Far: Thoreus Caroli (1580-1654)
Mor: Elsa Svensdotter (1590-1654)
Födelse: 1611 Gärdserum (E) Född i prästgården Gärdserum
Dop: 

Gemål: Kristina Rydelia (1633-1708)
Lysning:  
Vigsel: 1655 Östra Ryd (E)
Barn: Margareta Gelsenia (1663-1733)

Död: 1677-01-17 Gärdserum (E) Död i prästgården Gärdserum
(66 år)
Begravd:  Gärdserum (E)
Livshistoria:  ff mm fm mf mf (1242)
Andreas Thoreri Gelsenius föddes 1611 i Gärdserum prästgård, (E) av föräldrarna Elsa Svensdotter (21 år) och hennes man kyrkoherden i Gärdserum, Thoreus Caroli (31 år)

1643 (22 aug) blev Andreas prästvigd och samma år blev han komminister i Tidersrum.

1645 (28 jun) "begärde Dn Nicolaus i Norra Wij en förmaningsskrift till comministrum Dn Andreas Toreri ty han dricker, löper galen medh byssor och kniffuar, kallar sigh myckit höglärdh, överfaller pastoris hustru och barn …".

Så stor verkan måtte denna åtgärd ej ha medfört ty 4 mars 1646 upprepar kyrkoherden samma klagomål på sin komminister.
Vid rannsakningen inför Domkap. två dagar senare (6 mars 1646) nekade herr Andreas till de framställda beskyllningarna och sökte göra sitt beteende ganska ursäktligt. Tre bönder från pastoratet, som voro närvarande, begärde att få behålla honom "till nästkommande Petritijd".

1646 (29 jun) avgjordes saken, då förlikning skedde inför Domkap. mellan kyrkoherden och komministern.
Det bestämdes att Andreas fick behålla prästämbetet fast dock aldrig mer i Norra Vi.

Under kyrkoherdetiden i Gärdserum inträffade att en adlig herre inför altaret överföll, hårdrog och illa trakterade en spelman, när denne ett par brudfolk efter deras begäran och landsens sed med sitt spel hedra skulle. Kyrkoherden anmälde saken i Domkap. och detta inför Göta Hofrätt.

1646 (4 jul) blev han adjunkt i Gärdserum.
Han var även krigspräst.

1654 dog hans far Thoreus Caroli 74 år gammal, som var kyrkoherde i Gärdserum, och samma år dog även hans mor Elsa Svensdotter, 64 år.
Han blev efter faderns död kyrkoherde i Gärdserum.

1655 när Andreas var 44 år gammal gifte han sig med Kristina Rydelia som var 22 år gammal och prästdotter ifrån Östra Ryd i Östergötlands län (E)

Andreas och Kristina Rydelia fick följande barn:
1) Kerstin Gelsenia 1656-1734
2) Elsa Gelsenia 1663-1722
3) Margareta Gelsenia 1663-1733
4) Natael Andrea Gelsenius 1666-1725
5) Josef Gärdeman 1676-1743
6) Maria Gelsenia 1676-1756
7) Kerstin Gelsenia -1734

1677 dog Andreas i Gärdserums prästgård, 66 år gammal.

Andreas Thoreri var bosatt på följande platser:
Gärdserum (E) Prästgård
Samtida händelser
1676 Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1618-1648 Trettioåriga kriget svenskt deltagande åren 1630-1648.
1628 Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa.
1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1643-1645 Krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1650 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent ägde jorden de brukade.
1650 Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kom straffades hårt.
1655-1660 Karl X Gustav polska krig - krig mot Polen. Fred i Olivia 1660.
1656-1661 Karl X Gustav ryska/livländska krig - krig mot Ryssland. Fred i Kardis 1661.
1657-1658 Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred i Roskilde.
1658-1660 Karl X Gustav andra danska krig - krig mot Danmark. Fred i Köpenhamn 1660.
1660 Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
Källor:
Linköpings Stifts Herdaminne