Jakob Göransson
(1716-1784)
Bosatt i Jansbo, Törnsfall (H) åren 1738-1768
Vice Nämdeman och Fjärdingsman i Synestad, Gamleby (H)

Far: Göran Jakobsson (-1735)
Mor: Karin Persdotter
Födelse: 1716-09-27 Gamleby (H) Synestad d. 27 sept. föddes Proffosens Görans son och hustru….
Dop:1716-09 Gamleby (H) Jakob i Rödja, Jöns i Gunnerstad, Lars i Skramstad, Johan mjölnare i Brogården. hustru Charlotta i Rödja, Anna Mårtensdotter ibid,. pigan Elisabet Svensdotter ibid, pigan Karin Samuelsdotter i ?.

Gemål: Christin Eriksdotter (ca 1718-1760)
Sara Andersdotter (-1801)
Lysning: 1761-09-13 Törnsfall
Vigsel: 1761-10-28 Törnsfall (H) Änkling: Jacob Jöransson och pig: Dejan i Törnefalla prästgård Sara Andersdotter, Lyst 1 g: d 13 Sept witn Erik Jonsson i ?
Vigdes d 28 october.
Barn: Anna Jakobsdotter (1763-1844)

Död: 1784-12-01 Gamleby (H) Jacob Jöransson 1 Dec: dog af wattusot, Vice Nämde- och fierdingsmannen Jacob Jöransson i Synestad, 68 åhr och 2 månader gl. begrafs den 12 Dec
Begravd: 1784-12-12 Gamleby (H)
Livshistoria:  fm fm ff mf (338)
Jakob Göransson föddes torsdagen den 27 september 1716 i Synestad i Gamleby socken (H) i Småland av föräldrarna Karin Persdotter och hennes man, proffosen Göran Jakobsson (ca 53 år)

1735 när Jakob var 18 år dog hans far Göran Jakobsson i Synestad, 72 år gammal.

1738 (22 okt) när Jakob var 22 år gammal gifte han sig med pigan Christin Eriksdotter som troligen var ifrån Törnsfall socken (H) eftersom de gifte sig i den socknen. (efternamnet Nilsdotter förekommer också). Paret bosatte sig i Jansbo i Törnsfall socken (H)

Jakob och Christin Eriksdotter fick följande barn:
1) Eric Jakobsson 1739-
2) Christin Jakobsdotter 1741-
3) Brita Jakobsdotter 1744-
4) Anna Jakobsdotter 1747-
5) Catarina Jakobsdotter 1750-
6) Brita Jakobsdotter 1752-

Barn 1-6 föddes i Jansbo i Törnsfall socken (H)

1760 (4 jun) efter 21 års äktenskap dog hans hustru Christin i Jansbo i Törnsfall, 42 år gammal. I dödsnotisen står följande: Christin Nilsdr. Jakob Jöranssons hustru i Jansbo, död af [barnsbörd?] d 4 Junii. begr. d. 8 ejusd. 42 år gammal. Nu står hon uppsatt med efternamet Nilsdotter. Fast i alla födelsenotiser till deras barn, och i vigselnotisen har hon efternamnet Eriksdotter.

-------------------------------------------

1761 (okt) när Jakob var 45 år gammal gifte han sig för 2:a gången, nu med Sara Andersdotter som var ca 29 år gammal och som var deja i Törnsfalls prästgård.

Jakob och Sara Andersdotter fick följande barn:
7) Anna Jakobsdotter 1763-1844
8) Lars Jakobsson 1765-
9) Christina (Stina) Jakobsdotter 1767-

Barn 7 och 8 föddes i Jansbo, Törnsfall.
Barn 9 föddes i Kålåker i Törnsfall.

Omkring år 1768 flyttade familjen till Gamleby socken och bosattes sig i Synestad.

1784 efter 23 års äktenskap med Sara, dog Jakob i Synestad, Gamleby av "wattusot" 68 år gammal. Sara var då ca 52 år och levde till 1801 då hon dog i ålderdom i Synestad.

Jakob var bosatt på följande platser:
Gamleby (H) Synestad
Törnsfall (H) Jansbo
Samtida händelser
1718 uppfanns maskingeväret av James Puckle.
1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden, Norge.
1734 Lag bestämmer att bouppteckning är obligatorisk vid dödsfall i Sverige.
1740 Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743 Hattarnas ryska krig krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik.
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike, lever till 1791. (35 år)
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1772 Hattarna förlorar makten och ersätts av mössorna i april.
1772 Gustav III genomför en improviserad statskupp i augusti.
1778 Kvinnor får lov att vara anonyma i födelseboken vid födsel av oäkta barn.
1782 Förbudet mot judisk invandring upphävs. Judar får tillåtelse att bosätta sig i Stockholm, Göteborg och Norrköping.
Källor:
Födelse: Gamleby 1700-1723 CI:2 sidan: 376
 
Vigsel 1: Törnsfall 1718-1750 C:2 sidan: 197
1: vigseln med Christina Eriksdotter 1738-10-22
 
Vigsel 2: Törnsfall 1751-1810 C:3 sidan: 70
2:a vigseln med Sara Andersdotter 1761-10-28
 
Husförhör: Gamleby 1779-1785 AI:3 sidan: 138
Synestad Ramstad Rote 1770-1772
 
Husförhör: Gamleby 1779-1785 AI:3 sidan: 220
Synestad Ramstad Rote 20 mars 1777
 
Husförhör: Gamleby 1779-1785 AI:3 sidan: 270
Synestad Ramstad Rote 1779
 
Husförhör: Gamleby 1779-1785 AI:3 sidan: 303
Synestad Ramstad Rote 1781
 
Dödsbok: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 653
Födelse: Gamleby 1700-1723 CI:2 sidan: 376
Vigsel 1: Törnsfall 1718-1750 C:2 sidan: 197
Fru 1 död: Törnsfall 1751-1810 C:3 sidan: 64
Vigsel 2: Törnsfall 1751-1810 C:3 sidan: 70
Husförhör: Gamleby 1779-1785 AI:3 sidan: 138
Husförhör: Gamleby 1779-1785 AI:3 sidan: 220
Husförhör: Gamleby 1779-1785 AI:3 sidan: 270
Husförhör: Gamleby 1779-1785 AI:3 sidan: 303
Dödsbok: Gamleby 1723-1794 CI:3 sidan: 653
--------------------------------------------------
Barn 1 födelse: Törnsfall 1718-1750 C:2 sidan: 134
Barn 2 födelse: Törnsfall 1718-1750 C:2 sidan: 143
Barn 3 födelse: Törnsfall 1718-1750 C:2 sidan: 143
Barn 4 födelse: Törnsfall 1718-1750 C:2 sidan: 168
Barn 5 födelse: Törnsfall 1718-1750 C:2 sidan: 13
Barn 6 födelse: Törnsfall 1751-1810 C:3 sidan: 7
Barn 7 födelse: Törnsfall 1751-1810 C:3 sidan: 7
Barn 8 födelse: Törnsfall 1751-1810 C:3 sidan: 116
Barn 9 födelse: Törnsfall 1751-1810 C:3 sidan: 141