Sven Andersson
(1758-1844)
Mjölnare
Bodde bla. i Ålebro och Svenstorp i Sjösås (G)

Far: Anders Kiellman (1735-1798)
Mor: Sara Arvidsdotter (1726-1800)
Födelse: 1758-08-25 Drev (G) Skäletorps Soldatstorp
d. 25 Aug. föddes soldatens Anders Kiellmans och hustru Sara Arfvidsdotters son, uti Skäletorps Soldatstorp. christnades d. 3 Sept. derpå följande: Sven
Dop:1758-09-03 Drev (G) Testes: Jon Johansson i Skäletorp, Måns Larsson ibidem. Hustrun Maria Arfvidsdotter i BengtsTorp, hustrun Eva Larsdotter i Skäletorp

Gemål: Gertrud Petersdotter (1763-1828)
Cathrina Johansdotter (1792-1840)
Lysning:  
Vigsel: 1780-11-19 Sjösås (G) den 19:e Now. vigdes Sven Andersson i Sandreda Skatteg. med pigan Gjertrud Pettersdotter ibidem.
Barn: Catharina Svensdotter (1781-1876)

Död: 1844-05-28 Sjösås (G) 27 Maji. Enklingen Sven Andersson i Svenstorp under Karryd, 85 år 9 mån 20 dag. - ålderdom.
Begravd: 1844-06-02 Sjösås (G)
Livshistoria:  mf fm mm f (206)
Sven Andersson föddes fredagen den 25 augusti 1758 i Skäletorps soldatstorp i Drev socken (G) i Kronobergs län, av föräldrarna Sara Arvidsdotter (32 år) och hennes man, soldaten Anders Kiellman (ca 23 år)

1780 när Sven var 22 år gammal gifte han sig i Sjösås (G) socken med Gertrud Pettersdotter som var 17 år gammal och som tjänade som piga i Sandreda Skattegård i Sjösås, där också Sven bodde.

Sven och Gertrud Pettersdotter fick följande barn:
1) Catharina Svensdotter 1781-1876
2) Christina Svensdotter 1784-
3) Peter Svensson 1786-1791
4) Ingrid Svensdotter 1789-1789
5) Anders Svensson 1790-
6) Peter Svensson 1792-
7) Ingrid Svensdotter 1794-1795
8) Sara Svensdotter 1796-
9) Lisa Svensdotter 1798-
10) Magnus Svensson 1801-
11) Jonas Svensson 1804-

1785 (8 apr) flyttar de med sina 2 döttrar, till Vitthult i Nottebäck socken (G). Där kan de dock inte ha bott längre än ca 1 år och 8 månader, för nästa barn, Peter, föds i Ålebro i Sjösås socken.

Barn nr 1 och 2 föddes i Sandreda skattegård i Sjösås socken (G).
Barn 3-11 föddes i Ålebro torp i Sjösås (G)

1789 (7 maj) dog deras dotter Ingrid i Ålebro, av "inslagen massel" nästan 4 mån. gammal. [Massel = smått utslag, blemma, mässlingsfläck, mässling.]

1791 (6 jun) dog deras son Peter i Ålebro, Sjösås, 4½ år gammal, i kopporna.

1795 (17 feb) dog deras andra dotter med namn Ingrid, av "bröst- och magsjukdom" nästan 6 månader gammal.

1798, kl. 23 på kvällen den 23 november, när Sven var 40 år gammal, dog hans far Anders Kiellman i Skäletorps soldatstorp i Drev (G) av "torrvärk" 63 år gammal. Han hade då varit sängliggande länge, står det i dödboken.

1800 (8 aug) dog hans mor Sara Arvidsdotter i Skäletorps soldatstorp i Drev (G), dagen innan hon skulle fylla 74 år.

1828, efter nästan 48 års äktenskap och när Sven var 70 år gammal, dog hans hustru Gertrud Pettersdotter 65 år gammal. De bodde då i Svenstorp i Sjösås. Prästen har skrivit att hon dog den 20 oktober och begravdes den 19 oktober… dagen innan hon dog ! ;-)

-------------------------------------------


1829 den 20 december när Sven var 71 år gammal, ingick han äktenskap igen, nu med Cathrina Johansdotter som var född i Dädesjö (G) socken och som var 37 år gammal. I vigselnotisen står följande:
21 okt. beviljades Lysnings sedel till äktenskap för enkl. Sven Andersson i Svenstorp, 71 år gl. som före tedde utredningsmannens afvittrings bevis. Pig. Cathrina Johansdr. derstädes 37 år, för hvilken äldste brodren lämnade muntel- och förmyndarens skriftelig bifall. Wigdes d. 20 Dec.
Det var mao. 34 års åldersskillnad mellan Sven och hans unga hustru.

Sven och Cathrina Johansdotter fick följande barn:
12) Sven Johan Svensson 1830-

Barn nr 12 föddes i Svenstorp, Sjösås.

Sven var 72 år gammal vid sista barnets födelse. Hans första barn föddes 1781 och hans sista 1830 vilket gör att det blir 49 års åldersskillnad mellan hans äldsta och yngsta barn.

1840 (12 maj) efter 10 års äktenskap och när Sven var 81 år och 8 månader gammal, dog hans hustru Cathrina Johansdotter i Svenstorp, av "vattusot" 47 år 6 månader och 27 dagar gammal. Deras son Sven Johan var då 9½ år gammal, och hadde en far som var 81 år..

1844 (28 maj) 4 år efter att hans fru Cathrina avlidit dog Sven i Svenstorp, Sjösås, 85 år och 9 månader gammal. Hans yngsta son Sven Johan var då 13 år gammal och föräldralös, och blev 1845 satt " på socknen" som det kallas.
1847 flyttade han till Sjöabro i Sjösås, 1848 till Sandreda skattegård, 1849 till Östenhaga, 1850 till Hornaryd Norrgård, allt i Sjösås socken (G) och 1852 flyttade han till Dädesjö socken (G)

Sven var bosatt på följande platser:
Drev (G) Skäletorps Soldatstorp
Sjösås (G) Sandreda skattegård
Nottebäck (G) Vitthult
Sjösås (G) Ålebro
Sjösås (G) Svenstorp
Samtida händelser
1770 Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1778 Kvinnor får lov att vara anonyma i födelseboken vid födsel av oäkta barn.
1788-1790 Gustaf III ryska krig Krig mot Ryssland (och Danmark). Fred i Värälä 1790.
1792 Gustav III blir skjuten vid en maskeradbal och dör tretton dagar senare.
1796 Engelsmannen Edward Jenner skapar ett vaccin mot smittkoppor.
1805-1807 Kriget i Pommern – (inom ramen för Napoleonkrigen) krig mot Frankrike.
1808-1809 Finska kriget - krig mot Ryssland och Danmark. Fred i Fredrikshamn 1809.
1812-1813 Svenskt deltagande i slutstriderna mot Napoleon. Fred i Paris 1814.
1813-1814 Sverige i krig mot Danmark, fred i Kiel 1814.
1818 Karl XIII avlider och Karl XIV Johan blir kung över Sverige och Norge.
1834 Det första mekaniska bomullsväveriet etableras i Rydboholm i Västergötland.
1834 Koleran kommer till Göteborg och sprids hastigt över landet. 12 500 dör.
1841 Stockstraffet avskaffas.
1842 Riksdagen inför obligatorisk skolgång. Varje församling måste ha en folkskola.
Källor:
Födelse: Drev 1757-1860 C:1 sidan: 15
 
Vigsel 1: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 543
 
Husförhör: Sjösås 1757-1790 AI:3 sidan: 535
Sandreda Skattegård i Sjösås
 
Flyttningslängd: Sjösås 1784-1793 C:2 sidan: 173
Flyttar från Sandreda till Hwitthults Westragård i Nottebäck
 
Husförhör: Nottebäck 1783-1788 AI:4 sidan: 334
Hwitthults Westragård i Nottebäck
 
Husförhör: Sjösås 1757-1790 AI:3 sidan: 709
Ålebro
 
Husförhör: Sjösås 1788-1800 AI:4 sidan: 533
Ålebro
 
Husförhör: Sjösås 1796-1800 AI:5 sidan: 533
Ålebro 1796-1798
 
Husförhör: Sjösås 1788-1800 AI:4 sidan: 301
Svenstorp 1806
 
Vigsel 2: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 607
med Cathrina Johansdotter, 20 Dec 1829
 
Husförhör: Sjösås 1831-1841 AI:11 sidan: 56
Svenstorp åren 1831-1835
 
Husförhör: Sjösås 1841-1846 AI:12 sidan: 58
 
Dödsbok: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 803
Födelse: Drev 1757-1860 C:1 sidan: 15
Vigsel 1: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 543
Husförhör: Sjösås 1757-1790 AI:3 sidan: 535
Flyttningslängd: Sjösås 1784-1793 C:2 sidan: 173
Husförhör: Nottebäck 1783-1788 AI:4 sidan: 334
Husförhör: Sjösås 1757-1790 AI:3 sidan: 709
Husförhör: Sjösås 1788-1800 AI:4 sidan: 533
Husförhör: Sjösås 1796-1800 AI:5 sidan: 533
Husförhör: Sjösås 1788-1800 AI:4 sidan: 301
Vigsel 2: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 607
Husförhör: Sjösås 1831-1841 AI:11 sidan: 56
Fru nr 2 död: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 798
Husförhör: Sjösås 1841-1846 AI:12 sidan: 58
Dödsbok: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 803
------------------------------------------------------
Barn 1 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 145
Barn 2 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 159
Barn 3 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 174
Barn 3 död: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 716
Barn 4 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 183
Barn 4 död: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 711
Barn 5 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 188
Barn 6 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 197
Barn 7 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 208
Barn 7 död: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 723
Barn 8 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 218
Barn 9 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 236
Barn 10 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 250
Barn 11 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 269
Barn 12 födelse: Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 384
Barn 12 "på socknen": Sjösås 1841-1846 AI:12 sidan: 107