Gisle Nilsson
(1722-1811)
Bonde i Ramkvilla Norregård (F)

Far: Nils Persson (165(9)-1732)
Mor: Sara Gislesdotter (1678-1747)
Födelse: 1722 Ramkvilla (F) Född i Dragsnäs, Ramkvilla
Dop: 

Gemål: Annika Persdotter (1729-1759)
Catharina Simonsdotter (1744-1815)
Lysning:  
Vigsel: 1760-09-28 Ramkvilla (F) d. 28 September vigdes änkem. Gisle Nilsson i Ramqvilla med pig. Catharina Simonsdotter ibid.
Barn: Catharina Gislesdotter (1778-1844)

Död: 1811-09-18 Ramkvilla (F) d. 18 dog och 22 begrofs Backstuejonet Gissle Nilsson Slättagärdet? undrg. höreda mellangård - Född 1722 i Dragenäs uti Ramqiulla församling - Fadren Nils Pehrsson och modren Sara Gisslesdotter. Hemma i föräldrars hus till han ingick äktenskap år 1745 med pigan Annicka Pehrsdotter fr. Ramqulla norregård. Enkoman 1759 - med denna hustru hade han 4 döttrar och en son hvaraf blott en dotter lefver - år 1760 ingick åter ägtenskap med pigan Catrina Simonsdotter fr. Ramquilla Söregård - med hvilken [3] söner och en flicka är födde - hvaraf En son och en flicka lefver. Var plågad af värk ifrån 1748 till sin dödsdag. Blind de 9 sista lefnadsåren - Fördt en gudfruktig vandel och dog af åldedomssvaghet i en ålder af 89 år.
Begravd: 1811-09-22 Ramkvilla (F)
Livshistoria:  mf fm fm f (202)
Gisle Nilsson skall enligt dödboken vara född 1722 i Dragsnäs i Ramkvilla socken (F) i Jönköpings län i Småland, av föräldrarna Sara Gislesdotter (44 år) och Nils Persson.

1732 när Gisle var ca 10 år gammal, dog hans far Nils Persson i Dragsnäs, 73 år gammal. I hans dödnotis står det att han aflat 11 barn och var född i Bossnatorp, Ramkvilla.

1745 den 27 maj när Gisle var ca 23 år, gifte han sig med Annika Persdotter, som endast var 16 år gammal. I deras vigselnotis står följande:
d. 27 maj wigdes drängen Gisle Nilsson ifrån dragsnäs med pig. annika Pehrsdotter från Ramquilla norreg ---

1747 den 24 mars, när han var 25 år, dog hans mor Sara Gislesdotter i Dragsnäs, 69 år gammal. I hennes dödnotis står bla. att hon fått 11 barn, "varav 7 av dessa äro döda" och även att hon varit en "gudfruktig och dygdig" människa.

Gisle och Annika Persdotter fick följande barn:
1) Margaretha Gislesdotter 1747-
2) Sara Gislesdotter 1748-
3) Margaretha Gislesdotter 1751-
4) Nils Gislesson 1755-1756
5) Christina Gislesdotter 1759-

Någongång mellan åren 1751 och 1759 flyttade familjen till Ramkvilla Norregård.

Barn 1-3 föddes i Dragsnäs i Ramkvilla.
Barn 5 föddes i Ramkvilla Norregård.

1756 den 5 maj dog deras son Nils, 1 år och 15 veckor gammal.

1759 i september, när Gisle var ca 37 år, och efter 14 års äktenskap, dog hans hustru Annika, 30½ år gammal, ca 10 dagar efter att hon fått sista barnet Christina. I hennes dödsnotis står följande:
den 23 sept. begrofz h. Annika Pehrsdotter i Ramquilla Norregård född Åhr 1729. (P?) soldaten (Åhgren?) (...?) Pehr Månson modren Sara Pehrsdotter. war ständigt hos föräldrarna, till thes hon 16 1/4 åhr gammal (...?) åhr 1745 giffte sig med dräng. Gisle Nilson i Dragz- näs. i 14 1/4 åhr gifft, aflat 5 barn. theraf 1 Son och 1 dotter döde. 3 döttrar lefver. warit altid med god hälsa be- gåfwad. 6 Sept. blef Siuk af barn, och theraf dödde d. 15 do [=dito] barnet lefver effter. 30 1/2 åhr gammal.

-------------------------------------------

1760 i september, ett år efter att hans första fru avlidit, och när han var ca 38 år gammal, gifte han om sig med pigan Catharina Simonsdotter som var på dagen 16 ½ år gammal. Hon var född i Notteryd i Fröderyd socken (F) i Jönköpings län.

Gisle och Catharina Simonsdotter fick följande barn:
6) Nils Gislesson 1762-
7) Per Gislesson 1767–1771
8) Per Gislesson 1774-1788
9) Catharina Gislesdotter 1778-1844

Barn 6-9 föddes i Ramkvilla Norregård.

1771 den 24 oktober dog deras son Per av "magplåga" 4 år och 2 månader gammal.

1788 den 2 januari dog deras andra son med namn Per, av "hufvud och bröstsjuka" nästan 14 år gammal. Prästen har skrivit att han var duktig på att läsa och skriva.

Det var 31½ års ålderskillnad mellan Gisles äldsta och yngsta barn.

Onsdagen den 18 september 1811, efter nästan 51 års äktenskap, dog Gisle av ålderdomssvaghet, 89 år gammal. Han var då backstugehjon i Höreda i Ramkvilla. Han hade varit blind de sista 9 åren av sitt liv, och också varit plågad av värk sedan 1748 dvs. i 63 år !! Och även fördt en gudfruktig vandel. Allt detta enligt dödboken.

Gisle var bosatt på följande platser:
Ramkvilla (F) Dragsnäs
Ramkvilla (F) Norregård
Ramkvilla (F) Höreda
Samtida händelser
1734 Lag bestämmer att bouppteckning är obligatorisk vid dödsfall i Sverige.
1740 Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1750 hade Sverige 1 miljoner 781 tusen invånare.
1753 Sverige går från den julianska kalendern till den gregorianska. Från 17 februari till 1 mars.
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike, lever till 1791. (35 år)
1757-1762 Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762.
1770 Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771 Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1778 Kvinnor får lov att vara anonyma i födelseboken vid födsel av oäkta barn.
1788-1790 Gustaf III ryska krig Krig mot Ryssland (och Danmark). Fred i Värälä 1790.
1792 Gustav III blir skjuten vid en maskeradbal och dör tretton dagar senare.
1796 Engelsmannen Edward Jenner skapar ett vaccin mot smittkoppor.
1808-1809 Finska kriget - krig mot Ryssland och Danmark. Fred i Fredrikshamn 1809.
1805-1807 Kriget i Pommern – (inom ramen för Napoleonkrigen) krig mot Frankrike.
Källor:
Vigsel 1: Ramkvilla 1708-1753 C:2 sidan: 196
Vigsel 1 med Annicka Pehrsdotter 1745-05-27
 
Vigsel 2: Ramkvilla 1754-1803 C:3 sidan: 242
 
Husförhör: Ramkvilla 1764-1797 AI:2 sidan: 52
Ramqvilla Norregård
 
Husförhör: Ramkvilla 1764-1797 AI:2 sidan: 518
Ramqvilla Norregård
 
Husförhör: Ramkvilla 1798-1805 AI:3 sidan: 208
Höreda mellangård.
 
Husförhör: Ramkvilla 1806-1810 AI:4 sidan: 124
Höreda mellangård.
 
Dödsbok: Ramkvilla 1805-1847 C:4 sidan: 269

Vigsel 1: Ramkvilla 1708-1753 C:2 sidan: 196
Fru nr 1 död: Ramkvilla 1754-1804 C:3 sidan: 295
Vigsel 2: Ramkvilla 1754-1803 C:3 sidan: 242
Husförhör: Ramkvilla 1764-1797 AI:2 sidan: 52
Husförhör: Ramkvilla 1764-1797 AI:2 sidan: 518
Husförhör: Ramkvilla 1798-1805 AI:3 sidan: 208
Husförhör: Ramkvilla 1806-1810 AI:4 sidan: 124
Dödsbok: Ramkvilla 1805-1847 C:4 sidan: 269
----------------------------------------------------
Barn 1 födelse: Ramkvilla 1714-1753 C:2 sidan: 141
Barn 2 födelse: Ramkvilla 1714-1753 C:2 sidan: 144
Barn 3 födelse: Ramkvilla 1714-1753 C:2 sidan: 157
Barn 4 födelse och död: Ramkvilla 1757-1803 C:3 sidan: 288
Barn 5 födelse: Ramkvilla 1757-1803 C:3 sidan: 22
Barn 6 födelse: Ramkvilla 1757-1803 C:3 sidan: 33
Barn 7 födelse: Ramkvilla 1757-1803 C:3 sidan: 60
Barn 7 död: Ramkvilla 1754-1804 C:3 sidan: 356
Barn 8 födelse: Ramkvilla 1757-1803 C:3 sidan: 93
Barn 8 död: Ramkvilla 1754-1804 C:3 sidan: 454
Barn 9 födelse: Ramkvilla 1757-1803 C:3 sidan: 120