Povel Nielsen
(1536-1620)
Kyrkoherde i Garde och Etelhem, Gotland (I)

Far:
Mor:
Födelse: 1536 Danmark 
Dop: 

Gemål: Magdalena Nilsdotter (-1630)
Lysning:  
Vigsel:  
Barn: Anna Povelsdotter (-1630)

Död: 1620-03-03 Garde (I) Dog i Garde Prästgård
(84 år)
Begravd:  
Livshistoria:  mf ff mm ff mm mf (6350)
Povel Nilsen var född i Danmark 1536 och kom till Garde 1585 och dog vid 84 års ålder 1620. Han var den förste lutherske prästen i Garde och var präst i Garda och i Etelhem i 34 år.

Povel och Magdalena Nilsdotter fick följande barn:
1) Anna Povelsdotter -1630
2) Niclas Povelsson

I Garda kyrka, Gotland (I) finns ett epitafium över Povel och hans familj.

Povel längst till vänster, och troligen hans fru Magdalena Nilsdotter (-1630) till höger, och hans bägge barn i mitten: Anna Povelsdotter (-1630) och Niclas Povelsson. (död ung)


"Anno MDCXX den 3 mar. wdi Hans alders 84 Aar, er Hederlig och vellærd mand H. Powel Nielssen Guds ords tienere til Garde och Ettelheim, salig I Herren hensoffuen effter at hand disse sogner wdi 34 Aar haffde tient och ligger her nedenfore forventendis medt den Høyestis Helgen Riget at indtage, och Evindelige besidde."

~ Detaljstudie av epitafiumet ~Povel var bosatt på följande platser:
Danmark
Gotland (I) Garde
Samtida händelser
1542-1543 Dackefejden. Det sista och det allvarligaste upproret mot Gustav Vasa kuvas.
1555-1557 Krig mot Ryssland. Finland härjas svårt.
1560 Gustav Vasa dör och efterträds av sin son Erik XIV.
1563-1570 Nordiska sjuårskriget. Krig mot Danmark och Lübeck.
1568 Efter uppror blir Johan III ny kung. Erik XIV blir avsatt.
1577 Den avsatta kungen Erik XIV dör på Örbyhus slott.
1592 Johan III dör och efterträds av sonen Sigismund som även är kung i Polen.
1599 Kung Sigismund avsätts och Karl IX blir svensk riksföreståndare.
1600 Linköpings blodbad.
1604 Karl IX blir kung.
1611 Danmark angriper Sverige.
1611 Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1613 Kalmarkriget avslutas. Sverige tvingas betala lösen för Älvsborgs fästning.
1618-1648 Trettioåriga kriget svenskt deltagande åren 1630-1648.
Källor:
Epitafium