Olaus Nicolai Heideus
(-1692)
Pastor i Dalhem, Ganthem och Halla på Gotland (I)

Far: Nils Lauritzen Brönsinus (1596-1680)
Mor:
Födelse:  Hejde (I) 
Dop: 

Gemål: Elisabeth Gardea
Lysning:  
Vigsel:  
Barn: Nils Dalman (1669-1753)

Död: 1692-10-31 Dalhem (I) Död i prästgården i Dalhem
Begravd:  
Livshistoria:  mf ff mm mm ff (1596)
I Lemkes herdaminne sidan 216 står följande:
Olaus Nicolai Heideus, född i Heide, der fadren Niels Lauritzen Brönsinus var Prost och Kyrkoherde.
Förestod en tid gudstjensten i Lärbro under Detlof Lindii privation.
Kallades 1668 till Kyrkoherde i Dalhem efter Holger Godtman, med hvars enka han gifte sig, och tillträdde följande året.
Kallade 1690 Christian Bönnerby till sin Kapellan och sin äldsta son Nils till Adjunkt, emedan han sjelf var blind, skröplig och oförmögen att göra tjenst.

Vid visationen i Dalhem d. 12 Maj 1681 fick Heideus det vitsord, att "hans lefverne och embete är ostraffligt och hans nitälskan för Guds ära samt åhörarnes välfärd berömvärd"

Han afled d. 31 Oct. 1692.

Olaus och Elisabeth Nilsdotter Gardea fick följande barn:
1) Nils Dalman 1669-1753
2) Jöns Dalman 1670-1742
3) Johan Dalman 1680-1711
4) Christina Dalman (död ung)
5) Anna Elisabeth Dalman

Olaus Nicolai var bosatt på följande platser:
Gotland (I) Hejde
Gotland (I) Dalhem
Samtida händelser
1650 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent ägde jorden de brukade.
1650 Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kom straffades hårt.
1655-1660 Karl X Gustav polska krig - krig mot Polen. Fred i Olivia 1660.
1656-1661 Karl X Gustav ryska/livländska krig - krig mot Ryssland. Fred i Kardis 1661.
1657-1658 Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält. Fred i Roskilde.
1658-1660 Karl X Gustav andra danska krig - krig mot Danmark. Fred i Köpenhamn 1660.
1660 Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1666 Lunds universitet grundas.
1676 Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde.
1685 Johann Sebastian Bach föds i Tyskland.
1687 Sir Isaac Newton upprättar gravitationslagen.
Källor:
Visby stifts herdaminne av O. W. Lemke (sidan 216)